PÅMELDING REGIONTING 23. APRIL 2017

PÅMELDING REGIONTING 23. APRIL 2017
KORPS: _____________________________________
Tlf. :
Verv/funksjon:
Navn på delegat: ______________________________________________________
Navn på delegat: ______________________________________________________
Observatører:
______________________________________________________
______________________________________________________
Korpsene får tilsendt faktura på kr 100,- pr. deltaker på regiontinget i etterkant.
Dette dekker kaffe/te og kake ved ankomst.
PÅMELDINGEN SENDES:
NMF Hedmark/Oppland
Fakkelgården
2624 Lillehammer
 Telefax: 92 17 27 18
 Epost: [email protected]
______________________________________
Sted/dato
______________________________________
Leders fullmakt til regiontingsdelegatene
PÅMELDINGSFRIST:
27.03.2017