Program

LOs fylkeskonferanse
i Sør- og Nord-Trøndelag
Stjørdal, 14.–15. februar 2017
Tirsdag 14. februar
Onsdag 15. februar
10.00 Oppmøte og registrering, enkel servering (frokostbuffet)
10.30 Kulturelt innslag (Dina, Lea, Synne)
10.40Åpning
- Velkommen
- Opprop
- Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
- Konstituering
- Fremlegge innkomne forslag
(eventuelle nye, dagsaktuelle forslag fremmes før kl. 11.45)
11.45 Fylkesvise møter
(Sør-Trøndelag blir i salen, Nord-Trøndelag går til eget rom)
Valg av representanter til LO kongressen
Supplering av LOs ungdomsutvalg
Orienteringer fra distriktskontorene
12.30 Bransjeløft for bygg- og anleggsbransjen i Trøndelag
ved Hanne Falstad, NHO Trøndelag og
Kristian Tangen, LO Sør-Trøndelag
13.00Lunsj
14.00 Rekruttering
ved Pål Henriksen Spjelkavik, LOs nasjonale ungdomsrådgiver
14.30 Fylkessammenslåing Nord- og Sør-Trøndelag
ved fylkestingsrepresentant for Ap i Sør-Trøndelag Stig Klomsten,
ordfører i Lierne fra Ap, Bente Estil og tillitsvalgt Fagforbundet
Sør-Trøndelag fylkeskommune Thrine Merethe Broch
Debatt og oppsummering
15.50 Pause (minibuffet)
16.00 Faglig/politisk innledning
ved Hans Christian Gabrielsen, nestleder LO
Debatt og oppsummering
(inkluderer debatt om innkomne forslag)
18.00 Slutt for dagen – allsang
07.00 Felles morgentur for de som ønsker
09.00Allsang
Faglig/politisk innledning
ved Kjersti Stenseng, partisekretær Arbeiderpartiet
Debatt og oppsummering
10.30 Pause med utsjekk (minibuffet)
Redaksjonskomiteens innstilling deles ut
11.00 Oppstart valgkamp 2017
Den norske modellen
ved Jan Erik Støstad, generalsekretær i SAMAK
11.30 Paneldebatt med listetopper fra AP, SV, SP, Rødt i Trøndelagsfylkene
ved debattleder Roger Rein, sjefredaktør i avisa Innherred
12.45 Behandling av innkomne forslag – redaksjonskomiteens innstilling
13.00 Avslutning med allsang, lunsj og hjemreise
19.00Middag
(Alkoholfritt alternativ på felles regning)
21.00 Konsert ved GirlJam fra Namsos Distrikt