Vaktliste snørydding

Uke.
Uke.
Uke.
Uke.
Uke.
Uke.
Uke.
Uke.
Uke.
Uke
Uke.
Uke.
Uke.
Uke.
Uke.
Uke.
43 - 6
44 - 7
45 - 8
46 - 9
47 - 10
48 - 11
49 - 12
50 - 13
51 - 14
52 - 15
53 - 16
1 - 17
2 - 18
3 - 19
4 - 20
5 - 21
Kristian Jakobsen tlf.45473489
Fred Arne Klausen tlf.90089307 – Gunnar Kristiansen tlf.90886964
Stig Are Jakobsen tlf.91616292 – Kenneth Møller tlf.90093436
Charles Skinstad tlf.45600447 --- Bjørnar Skogstad Tlf.90294833
Kjell-Hugo Jakobsen tlf.90735520
Herbert Iversen tlf. 99703821 – Odd Hansen tlf.91645261
Odd Meyer tlf.91583579 – Åge Meyer tlf.93042968
Inge H Johnsen tlf.91365680 – Camilla Solheim tlf. 97122824
Stein Tore Paulsen tlf.99537091 – Terje Wiik tlf. 90777590
Knut Arne Meyer tlf.95426628 -- Knut Meyer tlf.90695394
Helge Hansen tlf.91857473 – Anne Grethe Berntsen tlf.91705697
Willy Wang tlf.40041130 – Ole Thomas Albert tlf.99626002
Roy Strand -- Arne Bergland tlf.99703791
Harald Hansen tlf.47262063 – Audun Gustafsen tlf.90923575
Bjarne Johansen tlf.40473876 – Remy Jørgensen tlf.98421112
Kjell Are Hansen tlf.98227450 -- Kjell Arne Elverland tlf.92889524
De som er oppført
pr.uke har ansvaret for
tilsynet og snørydding
av alle flytebryggene, og
foran oljehuset (vi oppfordrer også de som har tid og anledning til å måke kaiene
og veranda til båthuset, men dette er frivillig)
Hvis oppsatt tidspunkt ikke passer, må det byttes internt.
De som ønsker og leie snømåkere avtaler dette med:
Kjell-Hugo Jakobsen
GOD VINTER
Tlf. 90735520