Litteraturliste – DIDAGEO2, våren 2017

Litteraturliste – DIDAGEO2, våren 2017
Mikkelsen, R. og Sætre, P.J. (red.) (2010) Geografididaktikk for klasserommet: en innføringsbok i
geografiundervisning for studenter og lærere. Høyskoleforlagets didaktikkbøker, 336 s.
Fjær, O. og Eikli, E. (2008) Geografi og Kunnskapsløftet. Acta Geographica. Serie B, no. 15. NTNU.
173 s.