Parkeringsvak - Frognmarkas Venner

Stillingsinstruks Parkeringsvakt
Rapporterer sekretariat
Telefon: Trygve 41541779, bruk telefonliste for
turmarsjen
Kommuniserer med den det måtte passe
Ansvarlig
Utstyr
Frognmarkas Venner
Refleksvest, telefonliste, kart og mobiltelefon
Generell beskrivelse av jobben
1.
2.
3.
4.
Bruk refleksvest for lett kunne gjenkjennes
To vakter danner baktropp for turmarsjen
Bistå med fotografering og video under marsjen
Husk å ta med fulladet mobiltelefon og telefonliste