Helse-og oppvekstfag - Kirkenes videregående skole

KIRKENES VIDEREGÅENDE SKOLE
9916 HESSENG
Bokliste 2016-2017 (revidert 22.06.2017)
Vg1 Helse- og oppvekstfag
Forfatter(-e)
Boktittel
Forlag/ISBN-nr
Sæves m.fl
Sæves
Liv og helse: helsefremmende
arbeid
Tett på vg1, norsk yrkesfag
Liv og helse: kommunikasjon
og samhandling
Liv og helse: yrkesutøvelse
Gjerset m. fl.
Gymnos
Damm
9788202292430
Gyldendal
Damm
9788202293673
Damm
9788202293680
Cappelen
9788202293918
Langseth m.fl
Skills-engelsk helse og
oppvekstfag
Halvorsen m.fl.
Kosmos YF
Pedersen m.fl
Tall i arbeid : helse og
sosialfag
Elseth m.fl
Sæves
Gyldendals formelsamling i
matematikk
Cappelen/Damm
97882022349431
Aschehoug
9788203338052
9788205384996
Foruten Gymnos kan følgende bøker benyttes i kroppsøving. ”Trening, helse, trivsel” fra
Universitetsforlaget eller ”Gym” fra Cappelen.
Elevene skal ha med seg innesko og kjøkkenforkle ved skolestart
Elevens navn:________________________________
Jeg bekrefter med dette at jeg har fått utdelt følgende bøker
Jeg er klar over at tap av bøker medfører erstatningsplikt, og jeg forplikter meg til å holde
bøkene i god stand ved å:
Merke bøkene med navn på bokbindet
Ikke skrive notater i bøkene
Hvis bøkene blir skadet skal dere oppsøke biblioteket for å få hjelp til å reparere dem
Tapte bøker erstattes med 500 kr pr bok.