Budsjett 2017 - Trondheim Frisbeeklubb

Inntekter
Budsjett 16
Budsjett 17
3110
Salg av merch
13 000
10 000
3118
Salg kiosk
2 000
0
3200
Kontigent medlemmer
30 000
30 000
3410
Tilskudd
20 000
20 000
3700
Grasrotandelen
3 000
30 000
3850
Arrangementer
60 000
60 000
8040
Renteinntekter
0
150
SUM
128 000
150 150
Utgifter
4300
Vareinnkjøp merch
10 000
25 000
4310
Vareinnkjøp kiosk
1 200
3 000
6010
Premie arrangement
40 000
50 000
6020
Annen kostnad arr.
10 000
20 000
6100
Kontigent org.
500
500
6310
Vedlikehold anlegg
3 500
5 000
6320
Anleggsutgifter
30 000
15 000
6730
Honorar regnskapsfører
0
10 000
6810
IT kostnader
3 000
2 000
6820
Trykksaker/Markedsføring
0
7 000
7610
Styre- og årsmøtekostnader
1 000
1 200
7770
Bank- og kortgebyr
800
2 000
SUM
100 000
140 700
28 000
9 450
Resultat