Dopinglisten - Legeforeningen

HVA MÅ
DU VITE?
NAVN
PÅ FOREDRAG
Halvor
Byfuglien
Stine Fjerdumsmoen,
Lege
og Foredragsholder ADNO
Kurs Idrettsmedisin, Rogaland
Legeforening,
07. Februar 2017
OSLO, 23. JANUAR
2016
WORLD ANTI-DOPING CODE
•
•
•
•
•
Dopinglisten
Dopingkontroll
Laboratoriet
Medisinsk fritak
Personvern
NIFs lov
NAVN PÅ FOREDRAG
Halvor Byfuglien
OSLO, 23. JANUAR 2016
STRAFFELOVEN
Det følger av straffelovens § 162 b at
det er ulovlig å tilvirke, innføre, utføre,
oppbevare, sende eller overdra stoff som
anses som dopingmidler.
Videre er det forbudt å bruke, besitte og
erverve dopingmidler. Bestemmelser
om bruk, besittelse og erverv av
dopingmidler er regulert
i legemiddelloven § 24 a.
IDRETTENS DOPINGLISTE
Mer omfattende enn straffelovens
dopingliste
Brudd på dopingbestemmelsene
– mye mer enn positiv prøve
Se: antidoping.no / NIFs lov
Definisjon – DOPING
Der hvor det forekommer ett eller flere brudd på antidopingregelverket forklart under straffebestemmelsene i WADC.
For medisinsk støttepersonell:
-
bringe utøver tilbake til normalsituasjonen (lovlig)
øke prestasjonsnivået- gi fordeler utover normalsituasjonen (ulovlig)
All behandling må vurderes ut fra om det kan
øke prestasjonsnivået eller ikke!
BRUDD PÅ DOPINGBESTEMMELSENE
•
TILSTEDEVÆRELSE AV FORBUDT STOFF I DOPINGPRØVE
•
BRUK AV STOFFER OG METODER
•
UNNLATE Å MØTE TIL KONTROLL
•
BRYTE KRAV TIL UTØVERINFORMASJON
•
FORFALSKE, FORBYTTE ELLER ØDELEGGE EN DOPINGPRØVE
•
BESITTE FORBUDT STOFF ELLER METODE
•
TILVIRKE, INNFØRE, UTFØRE, SELGE ETC. STOFF ELLER
METODE PÅ DOPINGLISTEN
•
FORSKRIVE ELLER GI ET FORBUDT STOFF ELLER METODE
«Gråsoner» innen dopingfeltet
- Tøyer grenser og regelverk til det ytterste
- Gjøres ofte i det skjulte utenfor offentlighetens lys
- Motto: «det som ikke er (direkte) forbudt er lovlig»
Norsk Idrett må tørre å diskutere etiske dilemma!
(Astmasaken, Høydehusdebatten)
HVEM DOPER SEG I 2017…?
Hva doper man seg med?
Omfang i Norge?
HVOR UTBREDT ER PROBLEMET I NORGE?
50 000-150 000 PERSONER I NORGE
20-30 % AV UNGE KJENNER ÉN ELLER FLERE SOM BRUKER (UNGDATA
M.FL.)
HØYERE ANDEL BLANT UNGE OG DE SOM TRENER PÅ
TRENINGSSENTRE
 5-10 % på vanlige treningssentre (Meland og Hoff, 2013)
 Treningssentre uten tilsyn?
POLITI, TOLL, HELSEVESEN, TRENINGSSENTRE OG SELGERE MELDER
OM ØKENDE DOPINGBRUK I SAMFUNNET
DE VIKTIGSTE DOPINGMIDLENE/-METODENE
Bloddoping:
EPO
Autologe (eget blod)/homologe (fremmed blod)
blodtransfusjoner
Dopingmidler med en effekt på muskelhypertrofi:
Anabole steroider
Veksthormon
Insulin
Stimulerende midler:
(Pseudo)efedrin
Methylhexanamine
HVA ER DOPINGLISTEN?
STOFFER OG METODER SOM ER
FORBUDT FOR IDRETTSUTØVERE
FASTSETTES AV WORLD ANTI-DOPING
AGENCY
OPPDATERES ÅRLIG
MINST TO AV FØLGENDE KRITERIER
MÅ VÆRE TILSTEDE:
• Stoffer eller metoder har potensial til
prestasjonsforbedring
• Helserisiko for utøver
• Brudd på idrettens anseelse
Stoffer og metoders mulighet
for å maskere forbudte stoffer
og metoder skal også vurderes, samt stoffer
som brukes i behandlingen av
bivirkninger av dopingmidler.
DOPINGLISTEN - KRITERIER
DOPINGLISTEN
S0. IKKE GODKJENTE STOFFER
S1. ANABOLE STOFFER
S2. PEPTIDHORMONER, VEKSTFAKTORER
S3. BETA-2 AGONISTER
S4. HORMON- OG METABOLSKE MODULATORER
S5. DIURETIKA OG ANDRE MASKERINGSMIDLER
--------S6. STIMULERENDE MIDLER
S7. NARKOTISKE STOFFER
S8. CANNABINOIDER (CANNABIS)
S9. GLUKOKORTIKOIDER
DOPINGLISTEN
M1. FORBEDRING AV OKSYGENOPPTAK
M2. KJEMISK OG FYSISK MANIPULASJON
M3. GENDOPING
STOFFER FORBUDT I ENKELTE IDRETTER
P1. ALKOHOL
P2. BETABLOKKERE
HVOR FINNER DU DOPINGLISTEN?
WWW.ANTIDOPING.NO
LEGEMIDDELSØKET
FELLESKATALOGEN
DOPINGLISTEN FAVNER OGSÅ…
I tillegg til de stoffer som er nevnt som eksempler i dopinglisten er også
stoffer med ”liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk
effekt” anført under noen av gruppene på dopinglisten.
- utvider dopinglisten slik at f.eks. stoffer kjøpt i utlandet, naturpreparater og
kosttilskudd kan rammes av dopingreglementet
- dette rammer også nyutviklede preparater
(”designer-dopingmidler” etc) innen de forbudte klasser
OVERVÅKINGSLISTEN 2016
Omfatter stoffer og metoder som ikke er på dopinglisten
Stimulantia: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin,
pipradol, synefrin
Narkotiske stoffer: mitragynin, tramadol
Glukokortikoider: bruk i konkurranse: andre administrasjonsmåter enn iv,
im, po og rektalbruk utenom konkurranse: alle administrasjonsmåter
Telmisartan: både i og utenfor konkurranse
Oppfølging av stoffer og metoder for å påvise mulig trender og eventuelle
misbruk
Krav til laboratoriene om anonymiserte analyser
BETA-2 AGONISTER – S3 (2016)
Alle beta-2 agonister er nå forbudt både i og utenfor konkurranse,
UNNTATT salbutamol (maksimum 1600 mikrogr/24 timer, men ikke
overskride 800 mikrogr/12 timer), formoterol (maks dose 54 micrgr/24
timer) og salmeterol til inhalasjon i godkjente doser
Obs grenseverdi i urin for salbutamol på 1000 ng/ml og for formoterol 40
ng/ml - overstiges denne kreves en kontrollert farmakokinetisk studie
for å vise at resultatet var en konsekvens av terapeutisk bruk
det kan være genetiske varianter som omsetter stoffet dårligere, eller har en
dårligere effekt av stoffet og derfor må ta større doser (dette kan avdekkes i
en slik studie)
Dopinglisten 2016
S9. Glukokortikoider
Stor og sammensatt stoffgruppe som inngår i mange ulike preparater til bruk ved mange
ulike indikasjoner
Alle glukokortikoider er forbudt når de administreres oralt, iv, im eller rektalt – krever TUE
(fritakssøknad)
OBS! Glukokortikoider til i.m. bruk i behandlingen av allergiplager krever søknad (Kenacort-T
f. eks.) – krav om at konvensjonell behandling skal være forsøkt uten effekt eller med
mangelfull effekt - + allergitest
Preparater til lokal bruk (intraartikulært, peritendinøst, intradermalt, epiduralt, inhalasjon etc)
og topikal (på hud, slimhinner, i nesen/øynene etc) er IKKE forbudt
BRUK AV
MEDISINER
STOPPER IKKE
UTØVEREN
…husk bare å sjekke
regler for medisinsk fritak
SANKSJONER
• BEVISST JUKS: 4 ÅRS UTESTENGELSE
• UBEVISST DOPING: 2 ÅRS UTESTENGELSE
• SAMARBEID MED STØTTEPERSONELL SOM ER
UTESTENGT FOR BRUDD PÅ DOPINGBESTEMMELSENE: 2
ÅRS UTESTENGELSE
• INNFØRE, SELGE, GI, ETC: FRA 4 ÅR TIL LIVSSTID
HVEM KAN DOPINGTESTES?
• IHT. NIFS LOV:
– Alle medlemmer av NIF
– Alle som deltar i stevne, konkurranse
eller trening i regi av NIF
– Alle som deltar på representasjonslag
for NIF
– Hund og hest brukt av NIF-medlem.
Dopingkontrollen
Rettigheter
Plikter
Hovedutfordring i forhold
til doping i Norge:
KOSTTILSKUDD
VÆR VARSOM
MED TILSKUDD
…Det er ALLTID utøvers
ansvar......
HVA ER KOSTTILSKUDD?
• SPORTSPRODUKTER
Proteintilskudd, bar, gel, recoveryshake
• VITAMIN- ELLER MINERALPRODUKTER
• Tran, omega-3 fettsyrer, multivitamin, Dvitamin, jern, folat
• ERGOGENE TILSKUDD
Koffeinholdige produkter, kreatin
istockphoto
• NATURPREPARATER
Ginseng, urter, alger
Har personer som trener behov for
kosttilskudd?
Gir MER protein MER muskler?
Har personer som trener behov for
kosttilskudd?
Personer som trener har et økt energi- og proteinbehov
Inntak av næring etter trening forkorter restitusjonstiden og stimulerer
proteinsyntesen