Hent som PDF - Danmarks Statistik

Nyregistrerede motorkøretøjer
januar 2017
Priser og forbrug
9. februar 2017
Nr. 54
Bilsalget fortsætter i overhalingsbanen
Tilgangen af nye personbiler i januar 2017 var på 20.000, når der korrigeres for
normale sæsonudsving – det samme som i december 2016. Husholdningernes tilgang faldt med 1 pct., mens erhvervenes steg med 2 pct. Tilgangen af nye biler i
november 2016 - januar 2017 var 4 pct. højere end i august-oktober 2016. Tilgangen til husholdningerne var 3 pct. større, mens erhvervene lå 6 pct. højere. Den
overordnede udvikling, som trenden illustrerer, har nu rundet 20.000 efter at have
ligget ret konstant på 18.500 biler om måneden det meste af 2016.
Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudvikling
22.000
Antal personbiler
20.000
I alt, trend, grøn
18.000
16.000
I alt, sæsonkorr., rød
14.000
12.000
10.000
husholdningerne, trend
8.000
I erhvervene, trend
6.000
4.000
2.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
19.500 nye personbiler i januar – 19 pct. flere end sidste år
I faktiske tal var den samlede tilgang af nye personbiler i januar 2017 på 19.500, og
det er 19 pct. flere end i januar sidste år. Husholdningerne stod for 12.200, og det
er 16 pct. flere end sidste år. Deres tilgang var fordelt på 9.800 købte og 2.400 leasede biler. Antallet af købte biler lå 14 pct. højere end i januar 2016, mens de leasede lå 22 pct. højere. Med 5.000 leasede og 2.300 købte personbiler var erhvervenes tilgang 7.300 i januar 2017, hvilket er 25 pct. højere end sidste år. Antallet af
købte biler var 21 pct. højere, mens de leasede var 26 pct. højere.
Ganske få nye elbiler og hybridbiler
Der blev registreret fem nye elbiler i januar 2017 mod 65 i 2016. Der var også kun ti
nye benzinhybridbiler mod 19 i 2016.
25 pct. flere leasingbiler i januar end sidste år
I januar 2017 blev 7.400 af de nye personbiler registreret til leasing. Det er 25 pct.
flere end i januar 2016. Leasingbilerne udgjorde 38 pct. af alle nye biler mod 36
pct. i januar 2016. 67 pct. af leasingbilerne var til erhvervsleasing, mens 33 pct. var
til privatleasing.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22618
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Små leasingbiler i husholdningerne, store i erhvervene
De leasede biler udgjorde 15 pct. af husholdningernes tilgang i 2015 og 22 pct. i
2016. Set over begge år stod bilerne i segmenterne mini og small for 48 pct. af de
leasede biler, mens medium-segmentet stod for 31 pct. Segmenterne large og SUV
stod for 17 pct.
Leasingbilernes andel af erhvervenes tilgang har i begge år ligget på ca. 72 pct.,
men sammensætningen heraf er helt anderledes. Segmenterne mini og small stod
for 23 pct. af de leasede biler, mens medium-segmentet stod for 25 pct. og large for
21 pct. MPV’erne og SUV’erne stod tilsammen for 26 pct.
Fordeling af husholdningernes og erhvervenes leasede biler på segmenter. Kvartalsvis
Mini
Small
Medium
Large
MPV
SUV
Husholdninger
Pct.
Andre
Erhverv
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2016
2015
2
3
4
1
2
3
4
2016
2015
Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret
2016
Aug.
Sept.
2017
Okt.
Nov.
Dec.
2016-2017
Jan.
Nov.-jan./
aug.-okt.
antal
Tilgang i alt
I husholdningerne
I erhvervene
18 104
10 717
7 386
18 695
11 257
7 437
18 734
11 156
7 579
17 685
10 410
7 275
Jan./
dec.
pct.
20 047
11 906
8 142
20 047
11 733
8 314
4,0
2,8
5,9
0,0
-1,5
2,1
Feb. 2016
- jan. 2017
Ændring
Køb, leasing og tilgang af nye personbiler, faktiske tal
Ændring
Januar
2016
Feb. 2015
- jan. 2016
2017
antal
pct.
antal
pct.
Nye personbiler i alt
16 379
19 491
19,0
207 031
225 587
9,0
Husholdningerne
Køb
Privatleasing
Samlet tilgang
8 564
1 988
10 552
9 805
2 431
12 236
14,5
22,3
16,0
103 996
19 123
123 119
103 524
28 765
132 289
-0,5
50,4
7,4
7 815
1 858
5 957
3 969
5 827
9 686
2 257
7 429
4 998
7 255
23,9
21,5
24,7
25,9
24,5
103 035
23 908
79 127
60 004
83 912
122 063
25 382
96 681
67 916
93 298
18,5
6,2
22,2
13,2
11,2
Erhvervene
Køb
Ikke-leasingbiler (a)
Til leasing
Erhvervsleasing (b)
Samlet tilgang (a+b)
Mere information: Se flere tal for nyregistreringer og sæsonkorrigerede serier på www.dst.dk/stattabel/498 i
Statistikbanken. Se også mere på emnesiden www.dst.dk/emner/nyregistrerede-og-brugte-biler.
Kilder og metoder: Se mere i statistikdokumentationen. Trenden i figuren er beregnet af sæsonkorrektionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.
Næste offentliggørelse: Nyregistrerede motorkøretøjer februar 2017 udkommer 9. marts 2017.
Henvendelse: Søren Dalbro, tlf. 39 17 34 16, [email protected]