Ansøg her på blanket DKF 513

Ansøgning om tilskud til eksterne kurser Navn CPR‐nr. Nuværende beskæftigelse (ved ledighed oplyses senere beskæftigelse)
Hvis kurset ikke relaterer til nuværende beskæftigelse, så oplys tidligere beskæftigelse/uddannelse
Tilskud ønskes til Kursets navn Kursusperiode Fra dato Til dato
Kort beskrivelse af kursusindhold Kurset/kurserne er (sæt evt. flere krydser)  Faglig efter‐ eller videreuddannelse  Relevant for mit fag  På niveau med 8. – 10. klasse  HF enkeltfag  Akademimerkonom  Enkeltfag under HA/HD  Medvirkende til at øge mine muligheder på arbejdsmarkedet Udgift til kursusgebyr og materialer – max. 1.000 kr. pr. år (ekskl. evt. kost og logi)
Vedlæg kvittering for de udgifter, du har haft. Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige og at jeg er medlem af Kristelig Fagforening Dato Underskrift Regler for udbetaling Du skal være Krifa Plus –medlem i ét år, inden du har mulighed for at få kursustilskud. Du skal aflevere denne ansøgning sammen med kvitteringer til din afdeling senest 12 måneder efter kursusafslutning. Hvis kursustilskuddet bevilges, overføres beløbet til din NemKonto. Kristelig Fagforening betaler kursusafgift og kursusmaterialer i tilfælde hvor du ikke får det dækket på anden måde, fx af arbejdsgiveren eller dennes organisation. Vi udbetaler op til 1.000 kr. pr. kalenderår. Hvis du vælger ikke at bruge de 1.000 kr., kan du i stedet spare dem op, så du efter 2 års Plus‐medlemskab har 2.000 kr. at gøre brug af. Muligheden for opsparing starter tidligst i 2017 og du kan spare op til 4.000 kr. op. Du kan vælge at dele dem op over flere kurser, hvis du ikke bruger hele beløbet ved første ansøgning. Det er en forudsætning at kurset/uddannelsen gennemføres. Du skal være Krifa Plus kunde i Kristelig Fagforening på ansøgningstidspunktet. Kurset/uddannelsen skal være eksternt eller i samarbejde med en offentlig uddannelsesinstitution. Der ydes ikke tilskud til:  Kurser der har karakter af iværksætterkurser  Deltagelse i kurser med almen menneskelig udvikling som mål ‐ fx højskoleophold  Kurser i forbindelse med bierhverv  Forplejning  Befordring  Lægeerklæringer 1 DKF 513 2017‐02