Spørgsmål 2016)

Bilag: Figur med spørgsmål fordelt på KB-medlemmer i 2016 (anonymiseret)
Spørgsmål 2016)
140
124
120
100
80
60
54
55
9
10
59
67
70
78
Spørgsmål
2016 (i alt
574)
40
20
0
0
5
6
1
2
3
4
11
12
5
6
16
17
7
8
0
11
12
13
14
15