program

fobu årsmøde 2017
FREDAG DEN 5. MAJ 2017
Kvalitet
o
selvejevæ g
rdier i
fremtide
ns arbejd
e
med børn
9:30-10:00 Morgenkaffe
10:00-10:15 Velkommen til fobu årsmøde 2017
v. Anders Zorck, direktør i fobu
10:15-11:15 Kvalitet i det pædagogiske arbejde
v. Signe Bohm, områdechef for dagtilbud i Danmarks Evalueringsinstitut
11:15-11:30 Strække-ben-pause
11:30-12:30 Refleksion 1: Informativ, visuel og subjektivt kvalitetsarbejde
v. Dorthe Filtenborg Merot, pædagogisk konsulent i fobu
Refleksion 2: Hvordan styrker vi kvaliteten i selvejets DNA forældresamarbejdet?
v. Bitten Marx Jørgensen, organisationskonsulent i fobu
12:30-13:30
Frokost
13:30-15:30 Hvordan ser fremtidens selvejende dag- og fritidstilbud ud?
v. Henrik Hovgaard, fremtidsforsker i Future Navigator
15:30
Afrunding på dagen