Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr

Til Nasdaq Copenhagen
9. februar 2017
Selskabsmeddelelse 7/2017
Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr.
TDC-aktier
TDC A/S offentliggør i dag nedenstående indberetning om ledende
medarbejderes transaktioner vedrørende aktier i TDC A/S i henhold til
artikel 19 i EU-forordning 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen).
Erhvervelsen af aktier omtalt i indberetningen relaterer sig til modning af
TDC’s udskudte bonusprogram for 2014. Det udskudte bonusprogram er
beskrevet i TDC’s Årsrapport 2016 note 6.1 om incitamentsprogrammer.
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 Copenhagen C
Tel. +45 66 63 76 80
TDC A/S
CVR-nr. 14 77 39 08
Internet:
tdcgroup.com/dk/investor-relations
E-mail:
[email protected]
Copenhagen
9. februar 2017 Ledende medarbejderes handel med TDC-aktier
Selskabsmeddelelse 7-2017
Side 2 of 4
1.
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
a)
Navn
2.
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
b)
Første
Første indberetning
indberetning/ændring
3.
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
TDC A/S
b)
LEI-kode
529900N96EOVRB114D28
4.
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne:
gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)
Beskrivelse af det
finansielle
instrument,
instrumenttypen
Pernille Erenbjerg
Adminsitrerende direktør i TDC A/S
Aktier
ISIN DK0060228559
Identifikationskode
b)
Transaktionens art
c)
Pris(er) og
mængde(r)
d)
Aggregerede
oplysninger
Aggregeret
Erhvervelse i henhold til udskudt bonusprogram
2014
Pris(er)
DKK 1.012.748
Mængde(r)
36.041 aktier
mængde
-
Pris
e)
Dato for
transaktionen
2017-02-09
f)
Sted for
transaktionen
Erhvervelse uden for en markedsplads
9. februar 2017 Ledende medarbejderes handel med TDC-aktier
Selskabsmeddelelse 7-2017
Side 3 of 4
1.
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar
a)
Navn
2.
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
b)
Første
Første indberetning
indberetning/ændring
3.
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
TDC A/S
b)
LEI-kode
529900N96EOVRB114D28
4.
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne:
gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)
Beskrivelse af det
finansielle
instrument,
instrumenttypen
Jens Aaløse
Koncerndirektør i TDC A/S
Aktier
ISIN DK0060228559
Identifikationskode
b)
Transaktionens art
c)
Pris(er) og
mængde(r)
d)
Aggregerede
oplysninger
Aggregeret
Erhvervelse i henhold til udskudt bonusprogram
2014
Pris(er)
DKK 643.750
Mængde(r)
22.908 aktier
mængde
-
Pris
e)
Dato for
transaktionen
2017-02-09
f)
Sted for
transaktionen
Erhvervelse uden for en markedsplads
Henvendelser vedrørende ovenstående bedes rettet til TDC Investor
Relations, på 45 6663 7680 eller [email protected]
Denne offentliggørelse er foretaget af Dennis Callesen, Investor Relations
Manager hos TDC A/S.
9. februar 2017 Ledende medarbejderes handel med TDC-aktier
Selskabsmeddelelse 7-2017
TDC børsnotering
Aktier: Nasdaq Copenhagen.
Reuters TDC.CO.
Bloomberg TDC DC.
Nominel værdi DKK 1.
ISIN DK0060228559.
LEI 529900N96EOVRB114D28.
Side 4 of 4