1års-kræftoverlevelseforudvalgtekræftformer

1år
skr
æf
t
over
l
evel
sef
orudval
gt
ekr
æf
t
f
or
mer
100% 97,
6%
98,
6%
78,
5%
87,
5%
83,
1%
81,
9%
80%
75,
4%
72,
6%
60%
45,
7%
40%
32,
0%
20%
0%
200002
200305
200608
200911
Br
yst
kr
æf
t
Tykt
ar
mskr
æf
t
Endet
ar
mskr
æf
t
Æggest
okkekr
æf
t
Lungekr
æf
t
Ki
l
de:DMCG,Benc
hmar
ki
ngI
I
r
appor
t
Not
e:Fi
gur
envi
serdenr
el
at
i
ve1år
sover
l
evel
se
201214
5år
skr
æf
t
over
l
evel
sef
orudval
gt
ekr
æf
t
f
or
mer
92,
1%
86,
6%
80%
60%
65,
1%
60,
4%
54,
3%
53,
7%
40%
46,
4%
40,
4%
20%
14,
9%
9,
8%
0%
200002
200305
200608
200911
Ki
l
de:DMCG,Benc
hmar
ki
ngI
I
r
appor
t
Not
e:Fi
gur
envi
serdenr
el
at
i
ve5år
sover
l
evel
se
Br
yst
kr
æf
t
Lungekr
æf
t
Endet
ar
mskr
æf
t
Tykt
ar
mskr
æf
t
Æggest
okkekr
æf
t