Ekstraordinært gildestævne - Sct. Knuds Gilde i Ringsted

Dagsorden for det ekstraordinære Gildestævne den 23. februar 2017
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af to stemmetællere
3. Anden behandling af to forslag til ændring af skråen for Sct. Knuds Gilde i
Ringsted
A. Skråen § 8 ”Dagsorden for det ordinære gildestævne”: Punkt 4 ændres til:
Skatmesteren aflægger revideret regnskab. Regnskabsåret er 1. december til
30. november. Pkt. 5 ændres til: Skatmesteren forelægger budgetforslag og
forslag til indtrædelsesgebyr og kontingent for indeværende år.
B. Skråen § 9 ”Gilderådet”. Gilderådet har ansvaret for gildets økonomiske
tilgange. Her tilføjes: og det samlede gilderåd skal have tegningsret.
10. Eventuelt
Grethe Larsen
Gildeskriver