Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og
nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier
den 2. februar 2017
Bagsværd, den 6. februar 2017 – Dette dokument indeholder data om transaktioner vedrørende
handel med Novo Nordisk-aktier udført af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer,
koncerndirektører og disses nærtstående i henhold til artikel 19 i forordningen om markedsmisbrug
nr. 596/2014.
Bestyrelsesmedlemmerne, koncerndirektørerne og disses nærtstående har givet Novo Nordisk
bemyndigelse til på deres vegne at offentliggøre bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og
disses nærtståendes handel med Novo Nordisk-aktier.
Nedenstående opgørelse viser sådan handel med aktier udstedt af Novo Nordisk.
Novo Nordisks koncerndirektører og øvrige direktører har siden 2004 deltaget i en langsigtet
aktiebaseret incitamentsordning, hvor en andel af den beregnede værdiskabelse for aktionærerne
overføres til en fælles pulje for deltagerne. I 2013 deltog fem nuværende medlemmer af
koncerndirektionen (samt andre direktører) i programmet, hvor der blev allokeret aktier til den
fælles pulje, og markedsværdien af ordningen blev udgiftsført i regnskabet for 2013. I henhold til
incitamentsordningens bestemmelser har Novo Nordisks bestyrelse den 1. februar 2017
konstateret, at betingelserne for frigivelse af aktiepuljen er opfyldt. Der er således den 2. februar
2017 overført aktier fra den fælles pulje til de fem nuværende medlemmer af koncerndirektionen
samt andre nuværende og tidligere direktører. Nedenstående indberetning afspejler overførslen af
disse aktier til de fem medlemmer af koncerndirektionen.
Fra og med 2007 har et antal ledende medarbejdere under direktørniveau også deltaget i en
aktiebaseret ordning med tilsvarende resultatkriterier som i ordningen for direktører. En ordning
blev etableret for 2013, og et nuværende medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen og en
nuværende koncerndirektør har deltaget i dette program. I tråd med ordningen for direktører
vurderede bestyrelsen for Novo Nordisk A/S den 1. februar 2017, at betingelserne for frigivelse af
aktierne er opfyldt, og aktierne er derfor blevet overført til deltagerne den 2. februar 2017.
Nedenstående indberetning afspejler overførslen af disse aktier til det medarbejdervalgte medlem
af bestyrelsen og koncerndirektøren.
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 2 af 15
Nedenstående tabel sammenfatter nettobeholdningen af B-aktier for bestyrelsesmedlemmer og
koncerndirektører før og efter transaktionerne gennemført den 2. februar 2017.
Navn og
Beholdning
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Beholdning af
stilling
af Novo
B-aktier
B-aktier solgt
Novo Nordisk
Nordisk B-
modtaget eller
den 2. februar
B-aktier efter
aktier
købt den 2.
2017
den 2. februar
ultimo 2016
februar 2017
2017
Bestyrelsesmedlemmer
Liselotte Hyveled,
5.955
473
6.428
1.815
150
1.965
medarbejderrepræsentant
Søren Thuesen
Pedersen,
medarbejdererepræsentant
Koncerndirektion
Lars Fruergaard
110.125
10.637
120.762
186.305
14.392
31.080
1.785
32.865
90.415
10.637
101.052
297.720
14.392
-14.392
297.720
87.575
5.708
-5.708
87.575
Jørgensen,
administrerende
direktør
Jesper Brandgaard,
-14.392
186.305
koncernøkonomidirektør
Maziar Mike
Doustdar,
koncerndirektør,
International
Operations
Jakob Riis,
koncerndirektør,
North America
Operations
Mads Krogsgaard
Thomsen,
koncerndirektør,
forskning og
udvikling
Henrik Wulff,
koncerndirektør,
Product Supply
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 3 af 15
1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Navn på
Liselotte Hyveled
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Medlem af bestyrelsen
(medarbejderrepræsentant)
b)
Første indberetning/ændring
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Første indberetning
Identifikationskode
b)
Anden transaktion (overførsel af aktier
Transaktionens art
iht. langsigtet incitamentsordning)
c)
d)
Pris(er) og mængde(r)
Pris
Mængde
0,00 kr.
473 aktier
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
473 aktier
-
Pris
0,00 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 4 af 15
1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Navn på
Søren Thuesen Pedersen
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Medlem af bestyrelsen
(medarbejderrepræsentant)
b)
Første indberetning/ændring
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Første indberetning
Identifikationskode
b)
Transaktionens art
c)
Pris(er) og mængde(r)
d)
Køb af aktier
Pris
Mængde
233,00 kr.
94 aktier
233,00 kr.
56 aktier
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
150 aktier
-
Pris
233,00 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 5 af 15
1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Lars Fruergaard Jørgensen
Navn på
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Administrerende direktør
b)
Første indberetning/ændring
Første indberetning
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Identifikationskode
b)
Anden transaktion (overførsel af aktier
Transaktionens art
iht. langsigtet incitamentsordning)
c)
d)
Pris(er) og mængde(r)
Pris
Mængde
0,00 kr.
10.637 aktier
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
10.637 aktier
-
Pris
0,00 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 6 af 15
1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Jesper Brandgaard
Navn på
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Koncerndirektør, Finance, Legal &
Investor Relations
b)
Første indberetning/ændring
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Første indberetning
Identifikationskode
b)
Anden transaktion (overførsel af aktier
Transaktionens art
iht. langsigtet incitamentsordning)
c)
d)
Pris(er) og mængde(r)
Pris
Mængde
0,00 kr.
14.392 aktier
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
14.392 aktier
-
Pris
0,00 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 7 af 15
1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Jesper Brandgaard
Navn på
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Koncerndirektør, Finance, Legal &
Investor Relations
B
Første indberetning/ændring
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Første indberetning
Identifikationskode
b)
Transaktionens art
Salg af aktier
c)
Pris(er) og mængde(r)
Oplysninger om de enkelte
transaktioner kan findes på
Novonordisk.com
d)
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
14.392 aktier
-
Pris
232,7104 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 8 af 15
1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Maziar Mike Doustdar
Navn på
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Koncerndirektør, International
Operations
b)
Første indberetning/ændring
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Første indberetning
Identifikationskode
b)
Anden transaktion (overførsel af aktier
Transaktionens art
iht. langsigtet incitamentsordning)
c)
d)
Pris(er) og mængde(r)
Pris
Mængde
0,00 kr.
1.785 aktier
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
1.785 aktier
-
Pris
0,00 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 9 af 15
1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Jakob Riis
Navn på
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Koncerndirektør, North America
Operations
b)
Første indberetning/ændring
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Første indberetning
Identifikationskode
b)
Anden transaktion (overførsel af aktier
Transaktionens art
iht. langsigtet incitamentsordning)
c)
d)
Pris(er) og mængde(r)
Pris
Mængde
0,00 kr.
10.637 aktier
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
10.637 aktier
-
Pris
0,00 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 10 af 15
1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Mads Krogsgaard Thomsen
Navn på
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Koncerndirektør, Research and
Development
b)
Første indberetning/ændring
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Første indberetning
Identifikationskode
b)
Anden transaktion (overførsel af aktier
Transaktionens art
iht. langsigtet incitamentsordning)
c)
d)
Pris(er) og mængde(r)
Pris
Mængde
0,00 kr.
14.392 aktier
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
14.392 aktier
-
Pris
0,00 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 11 af 15
1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Mads Krogsgaard Thomsen
Navn på
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Koncerndirektør, Research and
Development
b)
Første indberetning/ændring
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Første indberetning
Identifikationskode
b)
Transaktionens art
Salg af aktier
c)
Pris(er) og mængde(r)
Oplysninger om de enkelte
transaktioner kan findes på
Novonordisk.com
d)
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
14.392 aktier
-
Pris
232,7104 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 12 af 15
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Henrik Wulff
Navn på
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Koncerndirektør, Product Supply
b)
Første indberetning/ændring
Første indberetning
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Identifikationskode
b)
Anden transaktion (overførsel af aktier
Transaktionens art
iht. langsigtet incitamentsordning)
c)
d)
Pris(er) og mængde(r)
Pris
Mængde
0,00 kr.
5.708 aktier
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
5.708 aktier
-
Pris
0,00 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 13 af 15
1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med
nær tilknytning til denne
a)
Henrik Wulff
Navn på
bestyrelsesmedlem/direktør/person med
nær tilknytning
2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Koncerndirektør, Product Supply
b)
Første indberetning/ændring
Første indberetning
3
Nærmere oplysninger om udstederen
a)
Navn
Novo Nordisk A/S
b)
LEI-kode
549300DAQ1CVT6CXN342
4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne
a)
Beskrivelse af det finansielle instrument,
Aktier
instrumenttypen,
Novo Nordisk B DK0060534915
Identifikationskode
b)
Transaktionens art
Salg af aktier
c)
Pris(er) og mængde(r)
Oplysninger om de enkelte
transaktioner kan findes på
Novonordisk.com
d)
Aggregerede oplysninger
-
Aggregeret mængde
5.708 aktier
-
Pris
232,7104 kr.
e)
Dato for transaktionen
2. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen
Definitioner og baggrundsinformation:
Offentliggørelse
Offentliggørelse skal ske ikke senere end tre hverdage efter, at bestyrelsesmedlemmer,
koncerndirektører eller disses nærtstående har handlet. Offentliggørelse skal kun ske,
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 14 af 15
når det totale beløb af transaktioner for et specifikt bestyrelsesmedlem/koncerndirektør
og hans/hendes nærtstående i et kalenderår overstiger 20.000 EUR.
Hvem er bestyrelsesmedlemmer, koncerndirektører og nærtstående personer?
Bestyrelsesmedlemmer og koncerndirektører er henholdsvis medlemmer af Novo Nordisk
A/S’ bestyrelse og direktion. Nærtstående personer er defineret som følgende personer
med tilknytning til et bestyrelsesmedlem/koncerndirektør: 1) ægtefælle eller samlever,
2) børn under 18 år, 3) andre slægtninge defineret som søskende, forældre,
bedsteforældre, børn, børnebørn, kusiner mv. som har delt husstand med et
bestyrelsesmedlem/koncerndirektør i mindst et år på dagen for transaktionen, og 4)
enhver juridisk person, fond eller ethvert partnerskab, hvis ledelsesansvar varetages af
et bestyrelsesmedlem/koncerndirektør eller af en person som omhandlet i litra 1)-3),
og som direkte eller indirekte er kontrolleret af en sådan person, og som er etableret til
fordel for en sådan person, eller hvis økonomiske interesser i betydelig grad er
sammenfaldende med en sådan persons.
Hvad er handel/transaktion?
Handel er enhver transaktion, herunder aktier eller andre finansielle instrumenter købt
eller på anden måde erhvervet, aktier solgt eller på anden måde afhændet, gaver,
pantsætning, arv og tildeling af optioner og udnyttelse af optioner.
Hvad er betegnelse for finansielle instrumenter og fondskode?
Finansielle instrumenter omfatter aktier noteret på Nasdaq Copenhagen samt ADR’er
noteret på New York Stock Exchange, med undtagelse af ADR’er ejet af amerikanske
medarbejdere i forbindelse med pensionsordningen 401(k). Fondskoden er koden (ISIN
DK0060534915) for Novo Nordisk-aktien på Nasdaq Copenhagen eller koden (NVO) på
New York Stock Exchange.
Hvad er dato for transaktionen og transaktionens marked?
Dato for transaktionen er den aktuelle handelsdato. Transaktionens marked er det
aktuelle marked for handelen, f.eks. Nasdaq Copenhagen eller New York Stock Exchange.
Hvad er transaktionens mængde og pris samt aggregerede oplysninger?
Transaktionens mængde er antallet af aktier (a nom. 0,20 kr.) eller øvrige finansielle
instrumenter, der er handlet. I tilfælde af en enkelt transaktion er prisen kursen for den
enkelte transaktion. I tilfælde af flere handler, når transaktionerne vedrører det samme
finansielle instrument, er af samme art, udføres på samme dag og på samme
markedsplads, skal mængden aggregeres. Prisen for de aggregerede transaktioner er
den vægtede gennemsnitskurs.
Til beregning af prisen i DKK for ADR’er handlet på New York Stock Exchange anvendes
Nationalbankens kurs på handelsdagen.
Dette er en oversættelse af den originale engelske selskabsmeddelelse. I tilfælde af
uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version er den engelske
gældende.
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90
Side 15 af 15
Yderligere information
Medier:
Anne Margrethe Hauge
+45 4442 3450
[email protected]
Investorer:
Peter Hugreffe Ankersen
Melanie Raouzeos
+45 3075 9085
+45 3075 3479
[email protected]
[email protected]
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2017
Internet:
www.novonordisk.com
CVR nr:
24 25 67 90