5838/17 jn/LA/ipj 1 DG G 2B 1. Kommissionen sendte den 10

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 7. februar 2017
(OR. en)
5838/17
Interinstitutionel sag:
2017/0006 (NLE)
FISC 30
ECOFIN 60
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/Rådet
Komm. dok. nr.:
5208/17 FISC 7 - COM(2017) 2 final
Vedr.:
Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse
af Frankrig til at indgå en aftale med Det Schweiziske Forbund om
lufthavnen Basel-Mulhouse, der indeholder bestemmelser, som afviger fra
artikel 5 i direktiv 2006/112/EF
– Vedtagelse
1.
Kommissionen sendte den 10. januar 2017 Rådet ovennævnte forslag til Rådets
gennemførelsesafgørelse. Dette forslag har til formål at bemyndige Frankrig til at indgå en
aftale med Det Schweiziske Forbund om den territoriale anvendelse af momsordningen i
lufthavnen Basel-Mulhouse, ifølge hvilken det schweiziske toldområde ville være udelukket
fra momsdirektivets territoriale anvendelsesområde.
2.
Fiskalråderne og
‑at
januar
tachéerne
2017 udkastet
tilsluttedetilsig på m ødet den 20
gennemførelsesafgørelse i dok. 5208/17 FISC 7. Den franske delegation tog parlamentarisk
undersøgelsesforbehold.
5838/17
jn/LA/ipj
DG G 2B
1
DA
3.
Så snart Frankrig har hævet sit forbehold, vil De Faste Repræsentanters Komité derfor kunne
henstille til Rådet, at det:
–
som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager ovennævnte
gennemførelsesafgørelse, sådan som den efter jurist-lingvisternes endelige udformning
foreligger i dok. 5472/17 FISC 22 ECOFIN 29
–
tilslutter sig offentliggørelse af ovennævnte gennemførelsesafgørelse i EU-Tidende.
5838/17
jn/LA/ipj
DG G 2B
2
DA