Børn i Bevægelse - Vesthimmerlands Kommune

Eventuel opfølgning
Der kan blive fulgt op på barnets udvikling,
gennem
 tilbud om opfølgning i BiB
 inspiration til leg i børnehaven
 individuelle forløb for enkelte børn
Fysioterapeut har mulighed for at tilbyde,
at barnet undersøges af ergoterapeut i BIB
og/eller børnelæge Mette Agerskov i BIB
med efterfølgende vejledning af forældre
og fysioterapeut.
Til forældre til 3-6 årige børn
BIB
Minigrupper
Girafstuen i Aalestrup, Gul Stue Mejsevej i
Aars, Tårnet i Løgstør og Valhalla i Farsø.
Fysioterapeut Dorthe Svaneborg har
kontakt med børn, der går i en af
kommunens minigrupper.
BIB tilbyder - efter behov – motorisk
træning på hold med børnehaven i BIB’s
lokaler sammen med gruppens pædagoger
Motorikpædagog
Børn i Bevægelse
Solkrogen 2
9600 Aars
Telefon 9966 9140
[email protected]
www.vesthimmerland.dk/Børn&Skole
I alle institutioner for 3-6 årige børn er der
en eller to motorikpædagoger.
Motorikpædagoger mødes i BIB til:
 undervisning i emner som støtter
barnets sansemotoriske udvikling
 gensidig erfaringsudveksling
Som forældre er I velkommen
til at kontakte
Børn i Bevægelse i Vesthimmerland
Dorthe Svaneborg
fysioterapeut og marte meo terapeut
[email protected]
Hanne Knoblauch
leder af Børn i Bevægelse
[email protected]
Information om
Børn i Bevægelse
i Vesthimmerland, BIB
Børn i Bevægelse´s målgruppe er primært
førskolebørn i Vesthimmerlands Kommune.
Fysioterapeuter i Børn i Bevægelse
samarbejder med børn, deres forældre og
tilknyttede fagpersoner på børneområdet.
Gennem forebyggelse og sundhedsfremme
er målet:
 at fremme barnets mulighed for at
udnytte egne ressourcer optimalt,
fysisk, psykisk og socialt
 at barnet styrker sit selvværd gennem
kommunikation og oplevelse af glæde
ved at bruge sin krop
 at barnet øger sin parathed til indlæring
gennem mestring af kropskontrol
 at barnet styrker sin kropsbevidsthed og
kropskontrol og derved forebygger
funktionsproblemer og gener fra
bevægeapparatet
Tilbud til 3-6 årige børn
Målgruppen er 3–6 årige børn:
 som er motorisk usikre
 som ikke udnytter sine ressourcer
optimalt
 som har glæde af vejledning for at
forebygge gener fra
bevægeapparatet
Henvisning til BIB
Det 3–6 årige barn bliver efter aftale med
barnets forældre henvist til BIB af
pædagog, læge eller anden faggruppe på
børneområdet.
Barnets forældre skriver under på henvisning til BIB og kontakter derefter BIB for at
aftale en dato til undersøgelse.
Barn og forældre kommer sammen til BIB’s
lokaler, hvor fysioterapeut undersøger
barnet gennem leg og andre målrettede
aktiviteter. Barnets forældre deltager, bliver
hørt og modtager mundtlig vejledning. Efter
undersøgelsen aftaler forældre og
fysioterapeut sammen det videre forløb.
Fysioterapeut giver efter aftale med
forældre efterfølgende en mundtlig
vejledning til pædagog i barnets
daginstitution.
Fysioterapeut udarbejder en skriftlig
vejledning til forældre. Efter aftale med
forældre sendes kopi til henviser og
eventuelt andre tilknyttede fagpersoner.
I den skriftlige vejledning vil der være
konkrete anbefalinger.
Dorthe Svaneborg,
fysioterapeut i Børn i Bevægelse
Fysioterapeuten løfter de voksnes
opmærksomhed på:
 sansernes opbygning og funktion
 barnets normale motoriske udvikling
 sansemotoriske lege og opgaver der
støtter barnets motoriske udvikling
 øvelser og lege der styrker barnets
muskulære balance
 valg af fodtøj, legeredskaber og
fritidsaktiviteter