Dias nummer 1

Nye ukrudtsmidler i korn
- hvad gør vi uden Oxitril?
v/ Planterådgiver Hanne Binderup Jacobsen
Sagro Plantedag 2017
Hvad gjorde vi i efteråret?
Ukrudt i tidligt sået vinterhvede
landsforsøg 2015-2016, s. 68 i oversigten
Løsning 1: 1,0 l/ha Boxer + 0,1 l/ha DFF + 10
0,35
g/ha
l/haLexus
Buctril
312 kr./ha
eller
Løsning 2: 0,75 l/ha Boxer + 0,1 l/ha DFF
Overvejelser:
• Kan der køres tidligt?
• Er der græsukrudt i marken?
• Er der ukrudtsarter med minimiddel resistens?
187 kr./ha
Oprydning forår i tidligt sået vinterhvede
Hvis problemet er:
1. Forskelligt tokimbladet ukrudt, herunder pileurter,
kamiller, burresnerre, storke/hejrenæb, kornblomst
• 5 g/ha Express + 0,35 l/ha Starane XL
• 5 g/ha Express + 0,5 l/ha Zypar
88 kr. /ha
144 kr. /ha
2. Minimiddelresistens (kamiller)
• 40 g/ha Pico 750 WG + 0,3 l/ha Mustang Forte
67 kr. /ha
(Pas på restriktioner vedr. efterfølgende afgrøde og halm)
3. Græsser
• 0,6 l/ha Cossack
234 kr./ha
Bekæmpelse af storkenæb i vintersæd
Dosering af Zypar:
Bekæmpelse af burresnerre i vinterhvede
Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg, effekt på ukrudt
Nettoudbytte
Ukrudt i vårbyg, landsforsøg, oversigten s. 116
Bruttoudbytte
0,3 Zypar+0,03 DFF+additiv
0,3 Zypar+0,03 DFF
5 Ally+0,25 Pixxaro
7,5 Trimmer+0,03 DFF+0,3Buctril
7,5 Trimmer+0,05 Legacy+0,1 Starane333
Ubehandlet
Hkg/ha 50
52
54
56
58
60
62
8
64
Ukrudt i vårbyg
Standardløsning:
Dosis
Pris
Express + DFF + Starane 333 + additiv (5 + 0,03 + 0,1 + 0,1)
60 kr./ha
Mustang Forte + DFF
63 kr./ha
(0,3 + 0,03)
(husk restriktioner: ikke roer bælgplanter eller kartofler året efter)
Standardløsning + storkenæb
DFF + Zypar
(0,03 + 0,3)
90 kr./ha
Standardløsning + storkenæb + resistent fuglegræs
Ally + DFF + Pixxaro
(3 + 0,03 + 0,2)
115 kr./ha
(0,07 + 0,05 +0,15)
116 kr./ha
Standardløsning + græsser:
Hussar Plus OD + DFF + additiv
Pixxaro EC i vårbyg og vårhvede, behandlet begyndende strækning
Tak for i dag