Annonce gen.fors. 16-6-2017.xlsx

DYBBØL BANKE VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.30 i Dybbøl Forsamlingshus.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg:
Flemming Bak og René Mikkelsen
7. Valg af suppleant til bestyrelsen,
Ny suppleant skal vælges
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg:
Heinz Johansen
9. Eventuelt
Vandværkets årsregnskab kan rekvireres via mail: [email protected]