Dias nummer 1

Vinterhvede med fokus på Septoria
v/planteavlsrådgiver Jens Nygaard Olesen
Sagro Plantedag 2017
Vinterhvede med fokus på Septoria
Udseende
•
Smitten kommer fra planterester og udsæd
•
Spredes med vinden
•
Opformering under fugtige og varme forhold
Hvedeudbytter 1900 - 2016
Udbyttetab i forhold til angrebsgrad
Angrebsgrad i forhold til region
Septoria angreb 2010 – 2016 Lolland og Sønderjylland
Kendte midler mister effekt
100,0
Bekæmpelse af septoria på fanebladet
90,0
R² = 0,4704
Pct. bekæmpelse
80,0
70,0
60,0
Rubric
50,0
Proline
40,0
Juventus
R² = 0,8095
30,0
Folicur
20,0
Tilt
10,0
Armure
Lineær (Proline )
0,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Lineær (Folicur)
Hkg/ha
Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse,
Landsforsøg i vinterhvede
14
12
10
8
6
4
2
0
2007
(129)
( ) = Antal forsøg
2008
(172)
2009
(148)
2010
(149)
2011
(171)
2012
(150)
Bruttomerudbytte
2013
(119)
2014
(115)
2015
(73)
2016
(83)
Tidlig behandling ofte uden effekt
Tidlig behandling ofte urentabel
Nye effektive midler på vej mod Septoria
Nye SDHI midler på vej
25
Hkg pr. ha
20
Merudbytter delt aksbeskyttelse hvede, 5 landsforsøg 2016
3 fs. middel smittetryk
2 fs. højt smittetryk
15
2 x (0,375 Bell + 0,25
Prosaro)
10
2 x 0,5 Propulse
5
0
Forud anvendt 0,3 l
Brutto
Netto
Brutto
Netto
Delt aksbeskyttelse, merudbytter 6 landsforsøg, 2016
12
10
Hkg/ha
8
6
Brutto
4
Netto
2
0
2 x (0,2 Proline + 2 x ( 0,3 Prosaro + 1 x 0,3 Prosaro + 2 x 0,5 Propulse
0,3 Prosaro
0,2 Rubric)
0,3 Bell)
0,3 Bell og 1x 0,25
i st. 32,
Armure + 0,3 Bell
0908116
Merudbytter delt aksbeskyttelse, 4 forsøg hvede 2016,
moderate angreb
10
8
Hkg/ha
6
4
Brutto
2
Netto
0
-2
-4
100%
75%
50%
25% 75% Bell 75%
75%
Viverda Viverda Viverda Viverda + Comet Proline Proline
Pro
Xpert + Xpert +
Rubric
Bell
0,375 l
Ceando i
st. 32
0908316
Merudbytter, 2 forsøg meget højt smittetryk
30
25
Hkg/ha
20
15
Brutto
10
Netto
5
0
100%
75%
50%
25% 75% Bell 75%
75%
Viverda Viverda Viverda Viverda + Comet Proline Proline
Pro
Xpert + Xpert +
Rubric
Bell
0,375 Ceando i st. 32
0908316
• Bedste løsninger:
Bell/Viverda + Proline Xpert/Prosaro,
Viverda + Ultimate S,
Propulse (ikke godkendt pt.)
Bell+Comet Pro/Aproach,
Bell,
Armure kan anvendes ved sidste sprøjtning (st. 45-69).