COM(2016) 829 final

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 8. februar 2017
(OR. en)
6098/17
RESPR 1
FIN 90
CADREFIN 17
POLGEN 12
FØLGESKRIVELSE
fra:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for
Europa-Kommissionen
modtaget:
til:
21. december 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den
Europæiske Union
Komm. dok. nr.:
COM(2016) 829 final
Vedr.:
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG
RÅDET Tilpasning af loftet for egne indtægter og loftet for
forpligtelsesbevillinger efter ikrafttrædelsen af Rådets afgørelse 2014/335
om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 829 final.
Bilag: COM(2016) 829 final
6098/17
bh
DG G 2A
DA
EUROPAKOMMISSIONEN
Bruxelles, den 21.12.2016
COM(2016) 829 final
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG
RÅDET
Tilpasning af loftet for egne indtægter og loftet for forpligtelsesbevillinger efter
ikrafttrædelsen af Rådets afgørelse 2014/335 om ordningen for Den Europæiske Unions
egne indtægter
DA
DA
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
Tilpasning af loftet for egne indtægter og loftet for forpligtelsesbevillinger efter
ikrafttrædelsen af Rådets afgørelse 2014/335 om ordningen for Den Europæiske Unions
egne indtægter
1. I artikel 3, stk. 3, i Rådets afgørelse 2014/335/EF, Euratom 1 fastsættes det, at "så snart alle
medlemsstater har fremsendt deres oplysninger på grundlag af ENS 2010, foretager
Kommissionen en ny beregning af de i stk. 1 og 2 fastsatte lofter på grundlag af følgende
formel:
1,23 % (1,29 %) x
−2 +−1 +  95
−2 +−1 +  2010
I denne formel er "t" det seneste fulde år, som der foreligger data for til beregning af BNI."
2. Set på baggrund af de seneste oplysninger fra Eurostat (se tabellerne i bilaget) med 2015 som
det seneste fulde år, der foreligger data for, udgør de nye lofter procentvis:
Maksimumsbeløb for egne indtægter (i % af medlemsstaternes samlede BNI) =
1,23 % x
 (13 277 512+13 664 583+14 260 146) 
 (13 598 954+13 997 760+14 649 099) 
= 1,23 % x
 41 202 241 
 42 245 813 
= 1,19961608 %
=
⇒ 1,20 %
Maksimumsbeløb for forpligtelsesbevillinger (i % af medlemsstaternes samlede BNI) =
1,29 % x
 (13 277 512+13 664 583+14 260 146) 
 (13 598 954+13 997 760+14 649 099) 
= 1,29 % x
 41 202 241 
 42 245 813 
= 1,25813393 %
3. De nye lofter gælder fra den 1. januar 2014.
1
EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
2
=
⇒ 1,26 %