Figur 1 - Teknologisk Institut

Kildehenvisning: Du kan bruge alle tegninger og fotos i dette dokument med tydelig
kildehenvisning. Hvis intet andet er angivet, er kilden Teknologisk Institut.
Figur 1
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Figur 2
3
2
Areal som kan tilsluttes 1 m faskine
Areal (m )
1000 1000
100
100
10
10
1 1
1,0E-03
10-3
Plastkassetter
Letklinker
Singels
1,0E-04
1,0E-05
1,0E-06
1,0E-07
10-4
10-5
10-6
10-7
Jordens
ledningsevne
(m/s)
Jordens
infiltrationsevne
(synkeevne)
(m/s)
Figur 3
Rigo-fill blok fra Nyrup Plast
Regnvandskassette fra Wavin
BIO-BLOK® 80 HD GF fra EXPO-NET
LECA®-faskineposer med letklinker fra Dansk Leca A/S