Grundejernes Investeringsfod (GI)

ProDomus afholder i samarbejde med Nordjyske Bank og Grundejernes
Investeringsfond
KURSUS I GI
Kursus for ProDomus medlemmerne om de regler, som en udlejer eller administrator må være opmærksom
på i forhold til GI.
Kurset afholdes 1. marts 2017, kl. 15.00-18.00 hos Nordjyske Bank, Torvet, 9400 Nørresundby
Hvilke udgifter kan du medtage over § 18 og 18 b vedligeholdelseskontoen? Hvordan indberetter du
regnskabet til GI? Hvordan beregnes satser, hensættelser og bindingspligt? Oplægsholder afdelingschef
Hannah Vilvig, GI
Indhold:










Hvordan indberetter du udgifter til GI, og hvad indeholder det specificerede
vedligeholdelsesregnskab – også for ejendomme uden bindingspligt
Hvordan beregnes satserne og hensættelserne, herunder ejendommens bruttoetageareal
Lejernes vedligeholdelsesforpligtelse og betydningen i forhold til § 18 b- satsen
Hvordan beregnes bindingspligten, herunder hvornår der kan udbetales fra kontoen
Hvorfor og hvordan kontrollerer GI indberetningerne
Vedligeholdelsesregnskabet i forhold til skatteregnskab, driftsbudget, antenneregnskab mv.
Det lejeretlige vedligeholdelsesbegreb – og om forskellen på indvendig- og udvendig
vedligeholdelse
Hvad er afgørende for, om en udgift er vedligeholdelse eller forbedring
Hvad hører ind under ejendommens driftsudgifter
Nyheder (evt. ny nævns- og retspraksis med relevans for bindingskontiene)
Kurset vil byde på både teori og praksis, og præsenterer derfor konkrete eksempler og problemstillinger,
som deltagerne får mulighed for at drøfte indbyrdes. Efter kurset er Nordjyske Bank vært ved en sandwich
og en vand, hvor der vil være rig lejlighed til at netværke.
Tilmelding:
Kurset er gratis for medlemmer af ProDomus/Aalborg Grundejerforening.
Deltagergebyr for ikke medlemmer kr. 500,Der vil blive serveret sandwich og vand.
Ved deltagelse sendes mail til: [email protected]
Venligst oplys medlemsnummer, navn, telefonnummer og mail ved tilmelding.
Vi ser frem til en spændende eftermiddag
Vel mødt!
Britta Jespersgaard
Direktør