Interview med Ulla Tørnæs

8/2/2017
Altinget.dk E­mail ­ Interview med Ulla Tørnæs
Carsten Terp Beck­Nilsson <[email protected]>
Interview med Ulla Tørnæs Marianne Lynghøj Pedersen <[email protected]>
Til: Carsten Terp Beck­Nilsson <[email protected]>
6. februar 2017 kl. 17.48
Kære Carsten
De kommer her. Bh
* Hvilken rolle ser du ngo'er som Fair Fishing spille i forhold til regeringens prioritering af erhvervsrettet bistand til
udviklingslande som Somalia?
Partnerskaber mellem myndigheder, virksomheder og organisationer i Danmark såvel som i de lande, vi arbejder i, er
en af grundstammerne i vores nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Derfor spiller NGO’er en helt central
rolle i regeringens fremadrettede udviklingspolitiske arbejde ­ også når det handler om at øge den private sektors
rolle i at skabe bæredygtig vækst og udvikling.
* Vil regeringen fremadrettet satse lige så meget som tidligere på kapacitetsopbygning, eller lægger regeringen op til
flere konkrete erhvervsprojekter a la Fair Fishings fiskeristation?
Danmark vil i sit udviklingsarbejde fokusere på 4 strategiske pejlemærker, af de fire er to pejlemærker bæredygtig
vækst samt frihed, demokrati og menneskerettigheder. Hvis vi vil skabe bæredygtig vækst er partnerskaber fx med
NGO’er og den private sektor helt afgørende. Samtidig er kapacitetsopbygning af nationale partnere også en
forudsætning for, at vi på lang sigt kan fremme frihed, demokrati og menneskerettigheder i udviklingslandende, som i
sig selv er en vigtig forudsætning for bæredygtig vækst. Derfor anser jeg ikke kapacitetsopbygning af nationale
partnere og partnerskaber for erhvervsudvikling som modsætninger, de er derimod hinandens forudsætninger. Til Altinget vil jeg gerne supplere med et spørgsmål om, hvorvidt Fair Fishings indsats i Somalia giver inspiration til
måden, regeringen tænker bistand på?
Der er en række dygtige NGO’er, som med deres engagement og evne til innovation giver inspiration til regeringens
udviklingspolitiske arbejde. Det kan man se meget konkret i vores nye udviklingspolitiske og humanitære strategi,
hvor partnerskaber står helt centralt. Og en vigtig partner i partnerskaberne er NGO’er. Sendt fra min iPhone
Den 6. feb. 2017 kl. 16.46 skrev Carsten Terp Beck­Nilsson <[email protected]<mailto:[email protected]>>: Kære Marianne
Bare en hurtig mail for at høre, hvordan det står til med de skriftlige svar fra Ulla Tørnæs til dokumentaren og artiklen
om Fair Fishing?
Med venlilg hilsen
Carsten Terp Den 1. februar 2017 kl. 17.28 skrev Carsten Terp Beck­Nilsson <[email protected]<mailto:[email protected]>>: Kære Marianne
Jeg er noget forundret over behovet for så præcist formulerede spørgsmål.
Men her er en præcisering:
Til P1 Dokumentaren: * Hvilken rolle ser du ngo'er som Fair Fishing spille i forhold til regeringens prioritering af erhvervsrettet bistand til
udviklingslande som Somalia?
* Vil regeringen fremadrettet satse lige så meget som tidligere på kapacitetsopbygning, eller lægger regeringen op til
flere konkrete erhvervsprojekter a la Fair Fishings fiskeristation?
Til Altinget vil jeg gerne supplere med et spørgsmål om, hvorvidt Fair Fishings indsats i Somalia giver inspiration til
måden, regeringen tænker bistand på?
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=2f52de9e22&view=pt&q=malype%40um.dk&qs=true&search=query&msg=15a14535a1c8b69b&siml=15a14…
1/3