ÅRSMØDE KROLF DAI Nordjylland. Fredag den 3. marts 2017, kl

ÅRSMØDE KROLF DAI Nordjylland.
Fredag den 3. marts 2017, kl. 10.00 i Brønderslevhallen, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev
Dagsorden
Velkomst
1. Valg af dirigent/referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens/udvalgets beretning. Herunder regnskab
4. Indkomne forslag.
Skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.
5. Valg
Udvalgsmedlemmer, på valg er:
samt
Jørn Knudsen
Leo Pedersen
1 suppleant for 2 år
Udvalget konstituerer sig efter årsmødet.
6. Krolf i region Nordjylland. Visioner, turnering og stævner.
7. Eventuelt.
Tilmelding til mail: [email protected] senest den 1.marts 2017.
NB:
Med henvisning til §7 i regionens vedtægter kan der fra hver klub deltage 2 repræsentanter med stemmeret.
Med venlig hilsen
Svend Aage Jensen, konstitueret formand
Krolfudvalget, Dansk Arbejder Idrætsforbund Nordjylland.
Dansk Arbejder Idrætsforbund, Region Nordjylland, Aavej 25, 9400 Nørresundby, tlf.: 98 11 17 11, [email protected]
Hjemmeside: www.dai-nordjylland.dk