Studieområdet (SO) på htx 2017

Program for FIP-kurserne (#2017-73a og #2017-73b) i
Studieområdet (SO) på htx 2017
#2017-73a: Torsdag, 16. marts, kl. 10-16, Københavns Mediegymnasium
#2017-73b: Onsdag, 5. april 2017, kl. 10-16, IBC Kolding
Hjemmeopgave til FIP-kurset
Hver skole bedes udvælge og medbringe et eksisterende SO-forløb*, som I kan forbedre i workshop 1 og 2.
Det er anbefalelsesværdigt at de fags lærere, som indgår i forløbet, også deltager (se mere nederst).
Program
9.30-10.00
Ankomst og kaffe med Birthe Fog Bern og Kresten Cæsar Torp (fagkonsulenter)
10.00-10.35
Kort oplæg om den nye læreplan med særligt fokus på studieområdets mål, indhold og
tværgående studiemetoder. Mulighed for spørgsmål. Birthe Fog Bern.
10.40-11.15
Dannelse og udvikling af forløb i studieområdet: Hvordan tilrettelægges fagligt samspil,
så dannelse og faglighed (mål og kernestof) integreres? Og hvordan afklarer fagene deres
rolle i samspillet? Ph.d. Tina Høegh, SDU. Tjek evt. forskningsprojekt.
11.20-11.55
Studiekompetencer, problembaseret læring og kvalitet af viden: Hvordan kan
problembaseret læring (PBL) udvikle elevernes studiekompetencer? Hvordan
introduceres eleverne for kvalitetskriterier, så de forholder sig kritisk til produktion af
viden i og mellem fagene fx SO/P? Prof. Lars Bo Henriksen, AAU.
12.00-13.00
Frokost
13.00-14.15
Vælg mellem én af følgende workshops:
Workshop 1: Dannelse og udvikling af forløb i SO med fokus på nøgleproblemer, mål og
kernestof – og fagenes rolle i samspillet (I arbejder med jeres SO-forløb). Tina Høegh
Workshop 2: Studiekompetencer, problembaseret læring og kvalitet af viden i forhold
til jeres SO-forløb. Lars Bo Henriksen
Workshop 3: Krav til studieplanen og progression i SO med fokus på tværgående studiemetoder frem mod SOP (udkast fra vejl. til læreplanen), Birthe Fog og Kresten Torp.
14.15-14.30
Kaffe
14.30-15.45
I anden runde kan I vælge én af de andre workshops (se muligheder ovenover).
15.45-16.00
Kort opsamling og afslutning, Birthe Fog Bern
Hjemmeopgave fortsat
Før FIP-kurset bedes I kort overveje følgende spørgsmål ift. til jeres valgte SO-forløb*, I vil forbedre:
1) Hvilke mulige nøgleproblemstillinger vil være relevante at arbejde med i forhold til de indgående fag og
studieområdets kernestof (temaerne)?
2) Hvilken viden og metoder fra fagene vil være relevant at inddrage - hvordan?
3) Hvor i løbet af uddannelsen er forløbet placeret? Og hvilken grad af selvstændighed skal eleverne gives i
forhold til projektarbejdet. Tjek: Anette Kolmos: http://people.plan.aau.dk/~ak/problori.htm
4) Hvilke tværgående studiekompetencer kan indgå?
* Hvis I ikke vil forbedre et eksisterende SO-forløb, kan I komme med grovskitser og materialer til et nyt
forløb, I vil udvikle i løbet af FIP-kurset.
Med venlig hilsen,
Birthe Fog Bern (fagkonsulent)
[email protected] og mobil: 25 57 41 25