Fremstillingspris

Fremstillingspris og nulpunkt
Hvad er forskellen ?
Det handler om økonomi
De fleste har det mål…
-
at tjene mere eller mindst det der bruges….
Det giver ro på ”bagsmækken”
-
Egen situation
-
Familien
-
Kreditorerne
Det opfylder man ved..
-
at indtægter er større end udgifter
-
I hvert fald som gennemsnit over tid
Årsrapport
- Giver økonomisk overblik over fortiden
Budgettet
- Giver økonomisk overblik over fremtiden
Så langt – så godt!
Behov for at grave et spadestik dybere - nøgletal
•
Egen interesse
• For at blive klogere, dygtigere – tjene flere penge
•
Dokumentere over for kreditorer
• Ved investeringer
• I krisetider med lave priser for udvidelse af kassekreditten.
2 væsentlige nøgletal
• Fremstillingspris
•
•
•
Fokuserer alene på driftsgren
Medtager alle omkostninger vedr. driftsgren
• Stykomkostninger
• Kapacitetsomkostninger
• Herunder ejerløn (450 t.kr.)
• Kapitalomkostninger
• Herunder 3,5 % i rente af egenkapital
Nulpunktspris
• Tager udgangspunkt i hele bedriftens bundlinje – og privatforbrug/skat• Høj nulpunkt kan have mange årsager
• Ikke nødvendigvis sammenhæng mellem nulpunktspris og fremstillingspris
• Stor indtægt udefra mindsker nulpunkt
• Stort privatforbrug hæver nulpunktsprisen
Fremstillingspris – fokus på produktionsgren
•
Fremstillingspris – især fokus i nedgangstider
•
•
•
•
Mælk
• Pr. kg mælk
Svinekød
• Pr. kg kød
Planteavl
• Salgsafgrøder – pr. kg
• Grovfoder – pr. fen
Mink
• Pr. skind
Fremstillingspriser i minkproduktionen
• Fremstillingspris
•
Hvad koster det at producere én enhed
• Stykomkostninger
• Foder
• Dyrlæge
• Diverse
• Kapacitetsomkostninger
• Energi
• Vedligehold
• Løn – inkl ejerløn
• Kapitalomkostninger
• Afskrivninger
• Renteomkostninger – også af egenkapital (3,5 %)
Fremstillingspris kr./skind
Top 10 af 166
2015
2014
2013
2012
318
315
345
305
265 (kap.omk.)
Øget fokus på omkostninger i minkproduktionen
•
Arbejdsgruppe inden for Kopenhagen Fur
• Hvordan bevarer vi konkurrenceevnen i DK
• Merpris på 30 % - fastholdes eller forbedres
• Effektivitetspotentiale på 652 mio. (40 kr. skind)
•
•
Omkostninger skal sænkes med 10 %
• Foder
• Løn
• Kapitalomkostninger
Fremstillingsprisen er godt værktøj til at få fokus på omkostninger i
minkproduktionen
• Muligheder for at benchmarking
• Vi tilbyder det sammen med årsrapporterne
Eksempel på nulpunktsberegning
•
3000 tæver
• a 5,5 skind = 16.500 kr.
• Skindpris/bruttoudbytte = 270 kr./produceret skind
•
Årets resultat (1.000 kr.)
•
•
•
Privat udtræk
Beregnet skat
Nødvendig indtjening
400 t.kr. (incl. ægtefælle 300 t.kr.)
400 t.kr.
300 t.kr.
700 t.kr.
•
Manglende indtjening
300.000 kr. (pr. skind 18 kr./skind)
•
Nulpunkt (resultat)
288 kr./produceret skind
Hvad er forskellen?
•
Fremstillingsprisen
• Fokus på omkostninger vedr. mink
• Hvad koster det at producere et skind
• Benchmarking med andre er muligt
• Ingen indflydelse fra andre aktiviteter, herunder lønindtægter
• Privatforbruget har ingen indflydelse
•
Nulpunkt
• Minkproduktionen spændes for den samlede økonomi
• Fordel ved lukrative sideaktiviteter
• Ulempe ved dårlige /tabsgivende
• Fokus på indtægterne v/mink
• Nulpunktet hæves/sænkes i takt med privatforbruget