Feriehusudlejning december 2016

Feriehusudlejning
december 2016
Erhvervslivets sektorer
7. februar 2017
Nr. 46
Rettet 27. februar 2017 kl. 14.55
Fordelingen af nationaliteter i søjlen for 2016 i figuren er rettet, så de passer med
de korrekte tal i teksten.
Feriehusudlejninger slog rekord sidste år
Aldrig før har der været flere overnatninger i feriehuse. Der blev i alt overnattet
18,8 mio. gange i de udlejede feriehuse i 2016. Dermed overgår 2016 det hidtidige
rekordår fra 1993, hvor der var 17,4 mio. overnatninger. Rekorden skyldes især stor
fremgang på de to største markeder, Tyskland og Danmark. Tyskerne overnattede i
alt 12,1 mio. gange, hvilket er en fremgang på 9,7 pct. eller 1,1 mio. overnatninger i
forhold til 2015. Danskerne overnattede 4,6 mio. gange, hvilket er en fremgang på
5,0 pct. eller 215.000 overnatninger i forhold til 2015.
Overnatninger i danske feriehuse
20
Tyskland
Mio.
Andre lande
Danmark
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Ændret i forhold til oprindelig version med hensyn til fordelingen på nationaliteter 2016.
December viser nedgang i overnatninger
Korrigeret for normale sæsonudsving fald antallet af overnatninger i udlejede feriehuse i december med 1,4 pct. sammenlignet med måneden før. Dette fald i forhold til november måned var at finde både i de danske og de udenlandske overnatninger.
Overnatninger i feriehuse, sæsonkorrigerede tal
2016
Juli
Aug.
Sept.
2016
Okt.
Nov.
Dec.
1.000
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22583
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
I alt
Danske
Udenlandske
1 542,9
356,6
1 186,3
1 576,4
382,2
1 194,2
1 638,0
408,6
1 229,4
Juli-sept./
Okt.-dec.
Nov./
dec.
pct.
1 613,9
406,4
1 207,6
1 620,8
422,4
1 198,4
1 597,3
416,3
1 181,1
1,6
8,5
-0,6
-1,4
-1,5
-1,4
Bookingtal tyder på et endnu bedre 2017
Ved udgangen af december måned er der booket 203.100 husuger for det kommende år, hvilket er en fremgang på 12,0 pct. i forhold til samme tidspunkt i 2015.
De tyske bookinger er steget med 12,8 pct., mens de danske bookinger er steget
med 10,3 pct. Det ser dermed ud til, at fremgangen kan fortsætte i 2017, og at rekorden fra 2016 måske kun kommer til at stå et enkelt år.
Endelige tal for feriehusovernatninger i 2016 offentliggøres i april
Den månedlige opgørelse af feriehusovernatninger, som denne Nyt fra Danmarks
Statistik bygger på, er en foreløbig opgørelse baseret på indberetning fra de største
feriehusudlejere. De endelige tal offentliggøres 6. april 2017. De endelig tal er baseret på indberetning fra alle feriehuseudlejere med 25 huse eller flere.
Feriehuse udlejet gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal
Ændring
December
2015
Hele året
2015
Hele året
2016
Ændring
2016
1.000
pct.
1.000
pct.
Udlejede hus-uger
18,5
17,4
-5,8
589,8
631,1
7,0
Antal lejemål
17,8
17,5
-1,8
484,9
518,8
7,0
Overnatninger i alt
Danske
678,5
131,0
637,4
146,6
-6,1
11,9
17 440,1
4 340,1
18 799,2
4 555,2
7,8
5,0
Udenlandske i alt
Svenske
Norske
Tyske
Nederlandske
Andre lande
547,4
3,4
5,5
506,4
9,6
22,5
490,8
2,6
4,5
457,8
8,5
17,4
-10,4
-22,8
-18,1
-9,6
-11,9
-22,8
13 100,1
261,3
879,8
11 063,9
390,7
504,4
14 244,0
253,9
863,1
12 140,9
447,7
538,4
8,7
-2,9
-1,9
9,7
14,6
6,8
antal
Personer pr. hus
Uger pr. lejemål
antal
5,3
1,0
5,2
1,0
4,2
1,2
4,3
1,2
Bookede hus-uger for kommende år fordelt på gæsternes nationalitet pr. 31. december 2015 og 2016
I alt
2016
Danmark
2017
2016
2017
Sverige
2016
Norge
2017
2016
Tyskland
Nederlandene
Andre
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
4,6
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,7
3,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
150,1
7,4
4,0
11,1
10,0
17,5
22,7
22,4
29,4
15,3
8,5
1,2
0,7
169,3
8,3
4,0
6,4
17,1
18,8
28,2
23,3
31,9
19,7
8,9
1,8
0,9
3,0
0,1
0,1
0,1
0,4
0,9
0,5
0,2
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
3,2
0,1
0,1
0,1
0,8
0,5
0,5
0,3
0,6
0,2
0,0
0,0
0,0
3,8
0,4
0,1
0,2
0,3
0,3
0,5
0,9
0,8
0,2
0,1
0,0
0,0
3,9
0,3
0,1
0,1
0,3
0,3
0,6
0,9
0,9
0,2
0,0
0,0
0,0
1.000
I alt
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
181,4
9,9
6,4
13,1
12,0
20,8
27,4
31,5
32,9
16,4
8,9
1,4
0,8
203,1
10,8
6,8
7,6
20,5
22,1
33,7
32,7
35,5
21,0
9,4
1,9
1,0
18,9
2,0
2,2
1,5
1,2
1,9
2,7
4,5
1,6
0,7
0,3
0,1
0,1
20,8
2,0
2,4
1,0
1,9
2,2
3,4
4,8
1,7
0,9
0,3
0,1
0,1
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
0,1
0,0
0,2
0,1
0,1
0,7
3,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Mere information: Statistikken offentliggøres månedsvis og årligt i mere detaljeret form i Statistikbanken på
www.dst.dk/stattabel/600. Se også Nyt fra Danmarks Statistik nr. 160 fra 5. april 2016, der beskriver den samlede feriehusudlejning i 2015. Se også mere på emnesiden www.dst.dk/emner/feriehuse.
Kilder og metoder: Udlejede hus-uger er antallet af dage, et hus er udlejet, delt med syv. Anvendelsen af
sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse,
der ligger i forskellige måneder fra år til år.
Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Feriehusudlejning januar 2017 udkommer 8. marts 2017.
Henvendelse: Paul Lubson, tlf. 39 17 35 42, [email protected]