Oversigt over aktindsigter

Anmoder
Hvad der blev anmodet om aktindsigt i?
JP Finans
(Opfølgning på tidligere anmodning) Udgifter til
transport (fly, taxa, hotel, tog mv.) til/fra
arbejde mv. for nyhedsdirektør Ulrik Haagerup
Journalista.dk Lønninger for 17 forskellige DR medarbejdere
JP Finans
JyllandsPosten
Antallet af medarbejdere i DR, der tjener over 1
mio. kr. om året eksklusiv pension
1. DRs udgifter til transport til og fra arbejde
for nyhedsdirektør Ulrik Haagerup for perioden
2014-2016
2. Kontrakter indgået med 15 navngivne
korrespondenter i forbindelse med
nuværende/planlagte udstationeringer for DR
BT
(opfølgning på tidligere behandlet anmodning)
1. Hvilke fonde har finansieret carlnielsen.org?
2. Samlet lønudbetaling for en navngivet
studentermedhjælp
Journalista.dk Bruttoløn til DR-medarbejder Leif Lønsmann i
perioden 2012-2016
Journalista.dk Aktindsigt i hvem, der modtager bonuspoint
optjent ved nyhedsdirektør Ulrik Haagerups
rejser mellem Jylland og København
JP Finans
DRs udgifter til kørselsgodtgørelse til
nyhedsdirektør Ulrik Haagerup i perioden 20142016.
Privatperson DRs rejsebudget
TV 2
DRs omkostninger, herunder
boligomkostninger, ved flytning af DRkorrespondenter de seneste tre år
DRs afgørelse
Anmodning
imødekommet
Anmodningen
imødekommet. Dog
var tre af de af
anmoder anførte
personer ikke ansat i
2016, og der forelå
derfor ikke
oplysninger om disse
Anmodningen
imødekommet
1) Aktindsigt
imødekommet 2) DR
gav meroffentlighed i
flytteomkostninger
som gengivet i DRs
rapport til
Rigsrevisionen,
januar 2017. Øvrige
oplysninger er
undtaget fra
aktindsigt efter
radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1
Anmodning
imødekommet
Anmodning
imødekommet
Anmodning
imødekommet
Anmodning
imødekommet
Anmodningen
imødekommet med
henvisning til, at
oplysningen er
offentligt tilgængelig
i DRs årsrapport
DR gav
meroffentlighed i
flytteomkostninger
som gengivet i DRs
rapport til
JP Finans
Aktindsigt i 17 forskellige forhold:
1. DRs samlede udgifter til
korrespondentflytninger de sidste tre år,
herunder antallet af flytninger, som udgifterne
relaterer sig til
2. DRs udgifter til korrespondentflytninger de
sidste tre år fordelt på de enkelte flytninger,
herunder hvem udgifterne relaterer sig til
3. DRs korrespondentaftale med ægteparret
Kretz
4. Ægteparret Kretz’ lønforhold
5. DRs udgifter til Thomas Blachman ifm XFactor
6. DRs udgifter til udenrigskorrespondenter de
sidste fem år fordelt på år
7. DRs udgifter til udenrigskorrespondenter de
sidste fem år fordelt på korrespondenter
8. DRs udgifter ifm udarbejdelsen af
kampagnen ’Licens er noget vi giver til
hinanden’
9. Kim Bildsøes lønforhold
10. Fotografer og andre ansatte, der deltog i i
dækningen af VM i fodbold 2016
11. Kim Bildsøes korrespondentaftale
12. Udgifter til afholdelse til Melodi Grand Prix
2016
13. Udgifter til værter ifm det danske Melodi
Grand Prix 2016
14. Budget for afholdelse af det danske Melodi
Grand Prix 2017
15. DRs samlede udgifter ifm dækningen af OL
2016
16. DRs samlede udgifter ifm dækningen af VM
i fodbold 2016
17. DRs rejseudgifter, herunder
opholdsudgifter, til journalister, fotografer og
andre ansatte i forbindelse med dækningen af
OL 2016
Rigsrevisionen,
januar 2017.
Oplysningerne er
undtaget fra
aktindsigt efter
radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1
Delvis aktindsigt
Pkt. 1-4+ 6+7+9+11)
Oplysningerne
omhandler DRs
korrespondenter
DRs er undtaget fra
aktindsigt efter
radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1.
DR gav
meroffentlighed i
flytteomkostninger
for korrespondenter
samt enkelte
oplysninger om vilkår
som gengivet i DRs
rapport til
Rigsrevisionen,
januar 2017.
Resterende punkter)
Oplysningerne er
undtaget fra
aktindsigt efter
radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1.
Der blev ikke givet
meroffentlighed
Politiken
Aktindsigt i udgifter til korrespondenter
1. Hvad er det normale omkostningsniveau, DR
dækker i forbindelse med flytning for
korrespondenter?
2. Hvad er max-niveauet?
3. Hvad er det samlede omkostningsniveau
(betalt af DR) i forbindelse med Johannes
Langkildes flytning til USA?
4. Hvad har flytteomkostningerne (betalt af
DR), da Stephanie Surrugue flyttede til USA?
5. Hvad har flytteomkostningerne (betalt af
DR), da Charlotte Harder flyttede til USA?
6. Hvad var flytteomkostningerne (betalt af
DR), da Steffen Gram flyttede til USA?
7. Hvad var flytteomkostningerne (betalt af
DR), da Oliver Routhe Skov flyttede til USA?
Mennesker og Generelle retningslinjer for dækning af
Medier, P1
flytteomkostninger for korrespondenter og
samlede flytteomkostninger for hver enkelt af
DRs nuværende korrespondenter
Privatperson
Deltagere i spil-producentdagen, tvproducentdagen, tv-pitchdag 1 og 2,
radioproducentdagen 2014-2016 + modtaget
og udvalgte ansøgninger/forslag fra eksterne
producenter (2014-2016). Der blev anmodet om
aktindsigt i 21 selvstændige forhold:
1. Hvem deltog i spil-producentdagen i år 2014?
Fremsend en oversigt
2. Hvem deltog i tv-producentdagen i år 2014?
Fremsend en oversigt
3. Hvem deltog i tv-pitchdag 1 i år 2014?
Fremsend en oversigt
4. Hvem deltog i tv-pitchdag 2 i år 2014?
Fremsend en oversigt
5. Hvem deltog i radio-producentdagen i år
2014? Fremsend en oversigt
6. Hvilke ansøgninger/forslag har DR Medier
modtaget fra eksterne producenter i løbet af
år 2014? Fremsend en oversigt samt en kopi af
samtlige indkomne skriftlige og mundtlige
ansøgninger/forslag - grupperet efter tv,
radio og spil
7. Hvilke ansøgninger/forslag fra eksterne
DR gav
meroffentlighed i
flytteomkostninger,
som gengivet i DRs
rapport til
Rigsrevisionen,
januar 2017. Øvrige
oplysninger er
undtaget fra
aktindsigt efter
radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1.
Oplysningerne er
undtaget fra
aktindsigt efter
radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1.
DR gav
meroffentlighed i
flytteomkostninger
som gengivet i DRs
rapport til
Rigsrevisionen,
januar 2017
Delvist
imødekommet. Nogle
forhold er undtaget
efter radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1.
Ad 1) Oplyst, at ikke
afholdt før 2016.
Ad 2) Faktiske
deltagere registres
ikke. Invitationsliste
udleveret.
Ad 3+4) Tilmelding
registreres, oversigt
udleveret.
Ad 5) Oplyst, at ikke
afholdt før 2016
Ad 6+7) Undtaget
efter radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1. Dog udleveret
liste fra public
service-redegørelsen
producenter udvalgte DR Medier i løbet af år
2014 til produktion? Fremsend en oversigt
samt en kopi af entreprisekontrakten og
budgettet for hvert produktionsnummer grupperet efter tv, radio og spil
8. Hvem deltog i spil-producentdagen i år 2015?
Fremsend en oversigt
9. Hvem deltog i tv-producentdagen i år 2015?
Fremsend en oversigt
10. Hvem deltog i tv-pitchdag 1 i år 2015?
Fremsend en oversigt
11. Hvem deltog i tv-pitchdag 2 i år 2015?
Fremsend en oversigt
12. Hvem deltog i radio-producentdagen i år
2015? Fremsend en oversigt
13. Hvilke ansøgninger/forslag har DR Medier
modtaget fra eksterne producenter i løbet af
år 2015? Fremsend en oversigt samt en kopi af
samtlige indkomne skriftlige og mundtlige
ansøgninger/forslag - grupperet efter tv,
radio og spil
14. Hvilke ansøgninger/forslag fra eksterne
producenter udvalgte DR Medier i løbet af år
2015 til produktion? Fremsend en oversigt
samt en kopi af entreprisekontrakten og
budgettet for hvert produktionsnummer grupperet efter tv, radio og spil
15. Hvem deltog i spil-producentdagen i år
2016? Fremsend en oversigt
16. Hvem deltog i tv-producentdagen i år 2016?
Fremsend en oversigt
17. Hvem deltog i tv-pitchdag 1 i år 2016?
Fremsend en oversigt
18. Hvem deltog i tv-pitchdag 2 i år 2016?
Fremsend en oversigt
19. Hvem deltog i radio-producentdagen i år
2016? Fremsend en oversigt
20. Hvilke ansøgninger/forslag har DR Medier
modtaget fra eksterne producenter i løbet af
år 2016? Fremsend en oversigt samt en kopi af
samtlige indkomne skriftlige og mundtlige
ansøgninger/forslag - grupperet efter tv,
radio og spil
21. Hvilke ansøgninger/forslag fra eksterne
producenter udvalgte DR Medier i løbet af år
2016 til produktion? Fremsend en oversigt
samt en kopi af entreprisekontrakten og
budgettet for hvert produktionsnummer grupperet efter tv, radio og spil
over de 100 største
programkøb i det
pågældende år.
Ad 8) Oplyst, at ikke
afholdt før 2016.
Ad 9) Faktiske
deltagere registres
ikke. Invitationsliste
udleveret.
Ad 10+11) Tilmelding
registreres, oversigt
udleveret.
Ad 12) Faktiske
deltagere registres
ikke. Invitationsliste
udleveret.
Ad 13+14) Undtaget
efter radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1. Dog udleveret
liste fra Public
Service
Redegørelsen over
de 100 største
programkøb i det
pågældende år.
Ad 15+16) Faktiske
deltagere registres
ikke. Invitationsliste
udleveret.
Ad 17+18) Tilmelding
registreres, oversigt
udleveret.
Ad 19) Faktiske
deltagere registres
ikke. Invitationsliste
udleveret.
Ad 20+21) Undtaget
efter radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1. Dog henvist til,
at liste over de 100
største programkøb i
det pågældende år vil
fremgå af public
service-redegørelsen
2016
Budgiver
Udbudssag: Budgiver søgt om aktindsigt i det
vindende tilbud samt den scoringsmodel, der er
anvendt til udbuddet
JP Finans
1. DRs udgifter til hotel for nyhedsdirektør
Ulrik Haagerup i december 2016
2. Ansættelsesaftale for nyhedsdirektør Ulrik
Haagerup, særligt vedrørende aftale om
transport
Privatperson
DR Nyheders mailkorrespondance, interne
referater og journalistiske notater, som
vedrører forskningsprojektet ”Dansk landbrugs
rammevilkår og konkurrenceevne” på CBS for
perioden 2. august 2016 til 1. januar 2017
JP Finans
DRs udgifter til programmerne ’X Factor’ og
’På rejse med Riising og mor’
Privatperson
Aktindsigt i debat på P1 vedrørende Donald
Trump i forbindelse med klage over indhold
BT
(opfølgning på tidligere behandlet
aktindsigtsanmodning) Aktindsigt i
ansættelsesaftaler mellem DR og Klaus Ib
Jørgensen/Tatjana Kandel
Oversigt over de verserende retssager, som
DR er involveret i, samt en oversigt over hvilke
retssager, DR har været involveret i i 2016 til
dato
Ekstra Bladet
Anmodningen
imødekommet (dog
undtaget enkelte
oplysninger om
drifts- og
forretningsmæssige
forhold for vinder af
udbuddet
1. Ingen udgifter til
hotel i december
2016
2. Undtaget efter
offentlighedsloven §
21, stk. 2. Tidligere
givet aktindsigt i
tjenesterejser, øvrige
oplysninger omfattet
af offentlighedsloven
§ 21, stk. 3 er
offentligt
tilgængelige på dr.dk.
Dog oplyst om
transportaftale.
Afslag efter radioog fjernsynsloven §
86, stk. 1. Dog givet
aktindsigt i klagesag
fra tredjepart vedr.
programmet.
Undtaget fra
aktindsigt efter
radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1. Der blev ikke
givet
meroffentlighed
Oplysningerne er
undtaget fra
aktindsigt efter
radio- og
fjernsynsloven § 86,
stk. 1.
Undtaget efter
offentlighedsloven §
21, stk. 2.
Ikke færdigbehandlet
Privatperson
Aktindsigt: Alle bilag der omhandler skift af
sommerdæk til vinterdæk de sidste 4 år
Journalista.dk Fakturaer ml. DR og Have Kommunikation samt
oplysninger om udbud
Journalista.dk Bilag ifm. udgifter for Ulrik Haagerups rejse til
OL i Rio 2016
Journalisten
DRs økonomiske mellemværende med Facebook
i perioden 2010 til og med 2016
Ikke færdigbehandlet
Ikke færdigbehandlet
Ikke færdigbehandlet
Ikke færdigbehandlet