FCS Indkaldelse til generalforsamling 2017

05. februar 2017
GENERALFORSAMLING
tirsdag den 28. februar 2017 kl. 18:00
som afholdes i den nye Valbyhal beliggende
Julius Andersens vej 3 - 2450 Kbh. SV
Trop op og giv din mening til kende, - har du ris / ros til bestyrelsen eller nye kreative ideer der kan komme klubben
og dine klubkammerater til gode er det tirsdag den 28. februar du skal ’op på talerstolen’.
Forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling skal indgives skriftligt til bestyrelsen, senest 10 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
valg af dirigent
formanden aflægger årsberetning
kassereren fremlægger det reviderede regnskab
fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
indkomne forslag
valg af bestyrelse
a) formand
Mikkel E. Brodersen - ikke på valg
b) næstformand
Flemming Gertsen - På valg
c) Kasserer
Rene ”kage” Jensen - På valg
d) sekretær
Rickie R. Jørgensen – ønsker ikke genvalg
e) bestyrelsesmedlem
Casper Poulsen – På valg
7) valg af bestyrelsessuppleant
a) 1. suppleant
Rene Damkjær – ønsker ikke genvalg
8) valg af revisor og revisorsuppleant
a) revisor
Erik Bønning Larsen – Ikke på valg
b) revisor
Rene ”Gorba” Jensen – Ønsker valg
c) revisorsuppleant
Bjarne ”Lunte” Pedersen - ønsker genvalg
valgperiode
valgperiode
valgperiode
valgperiode
valgperiode
2
2
2
2
2
år
år
år
år
år
valgperiode 1 år
valgperiode 2 år
valgperiode 2 år
valgperiode 1 år
9) eventuelt
Under generalforsamlingen vil der blive serveret en let anretning og ’en enkelt forfriskning’ 
Vi ser frem til at byde netop dig velkommen.
Med sportslig hilsen
BESTYRELSEN