PA for museumsdirektør

PA for museumsdirektør
ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation opretter en ny stilling som
PA for museumsdirektøren. Du vil indgå som stabsfunktion og arbejde tæt
sammen med museets direktør.
Vi står midt i en spændende og krævende omstillingsproces og har netop åbnet
første fase af museets ombygning. Den kommende tid vil kræve stærkt fokus på
markedsføring af eksisterende aktiviteter, udvikling af nye arrangementsformater
og ikke mindst fundraising til museets kommende byggeetaper.
Som PA vil du få følgende ansvarsområder:






Fundraising: research, skrive udkast til ansøgninger, afdække
ansøgningsmuligheder
Administration: styre direktørs kalender, forberede materiale til
bestyrelse, forberede materiale og workshopoplæg til
personalemøder/seminarer
Arrangementer/udlejning: logistik, kontakt til lejere og koordination
med cafe, fremvisninger, opsøgende arbejde, udvikle koncepter til
kommercielle aktiviteter
Markedsføring: skabe netværk til nye samarbejdspartnere og udvikling
af nye samarbejdsideer, pleje netværk til eksisterende samarbejdspartnere
Kommunikation: bidrage til museets indsats på SoMe, skrive
debatindlæg og bidrage til museets strategiske kommunikation
Udvikling af projekter: Få ideer og gennemføre projekter, sikre
fremdrift i igangsatte projekter
For at bestride stillingen har du:






Erfaring fra lignende stilling
Været på arbejdsmarkedet et par år eller flere
Stærk kommunikator i skrift og tale
Glæde ved at følge projekter til dørs og sikre fremdrift
Evnen til at arbejde struktureret, selvstændigt og strategisk
Lyst til at indgå i et tværfagligt team med højt ambitionsniveau og
arbejdstempo
Det er bestemt ikke en forudsætning, at du har indsigt i kultur eller erfaring fra at
arbejde på en kulturinstitution. Det er vigtigere, at der er det rette personlige
match. Du er ikke helt nyuddannet.
Vi samarbejder
Du bliver en del af et tværfagligt team som det kommende år sammen skal
udvikle ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation. Museet har til
huse i det gamle postkontor på Trianglen på Østerbro, og den første fase, med
blandt andet café og scene, åbnede for publikum i begyndelsen af januar 2017. Du
får 15 engagerede kollegaer med høj faglig selvforståelse og lyst til tværfagligt
samarbejde.
Ansættelse og kontakt
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Ansættelsen er tidsbegrænset til 2 år, dog
med mulighed for forlængelse. Løn efter aftale.
Har du spørgsmål til stillingen, kontakt museumsdirektør Jane Sandberg, t:
21672819, e: [email protected] (ikke telefonisk i perioden 8.2 – 12.2)
Ansøgningsfristen er 26. februar kl 12. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 10.