Pandora - Sydbank Markets

AktieAnalyse
Pandora
Køb
Solidt udbytte og stærk vækst i 2017
Uændret
Køb-anbefaling siden 06.11.2012
Analysedato: 09.02.2017
Aktuel kurs kl. 12.13:
842,00 DKK
Begivenhed:
Årsregnskab 2016
Seneste analyse:
03/02/17 – Fokus på forventningerne til 2017 i Pandoras
årsregnskab
Kalender:
09/05/17 – 1. kvartalsregnskab
08/08/17 – 2. kvartalsregnskab
07/11/17 – 3 kvartalsregnskab
Forventet opdatering:
Kvartalsvist
Vi fastholder ’Køb’ på Pandora. Selvom salgsvæksten på store markeder trender
lidt ned, anser vi fortsat udviklingen som solid. Vi venter fortsat tocifret salgsvækst fremadrettet som følge af et solidt organisk salg og butiksekspansion.
Pandoras indtjeningspotentiale er ikke afspejlet i den nuværende aktiekurs.
Pandora udbetaler stort udbytte
Salget stiger 19% i lokal valuta, men en negativ valutaeffekt trækker ned, så omsætningen
vokser med 16% og lander på 6.602 mio. kr. i 4. kvartal. Det er 1% bedre end vores estimat
(-1% ift. markedsestimaterne). Resultatet af primær drift før afskrivninger og særlige poster
(EBITDA) vokser 26% til 2.711 mio. kr. i kvartalet, hvilket er 1% bedre end vores estimat (på
linje med markedsestimaterne). Pandora annoncerer en 2017-prognose om en omsætning i
intervallet 23-24 mia. kr. svarende til en salgsvækst på 13-18% og en EBITDA-margin på
38%. Markedsestimaterne ligger i den øvre ende af Pandoras prognose interval. Desuden ser
Pandora mere end 275 butiksåbninger i 2017, hvilket er på linje med markedsestimaterne.
Pandora annoncerer desuden et ordinært udbytte og tre ekstraordinære kvartalsvise udbyttebetalinger på hver 9 kr. pr. aktie. Desuden påbegynder Pandora et aktietilbagekøbsprogram
på 1,8 mia. kr. Udbyttebetalingen og aktietilbagekøbet i 2017 svarer samlet til over 6% af
aktiekursen, hvilket efter vores vurdering er et stærkt signal om det finansielle fundament.
Mere dæmpet vækst på modne markeder
LFL-salget (salget ud af forhandlerne i konceptbutikker, der har eksisteret i 12 måneder) viser
en vækst på 3% i 4. kvartal mod 4% i 3. kvartal. Vi anser udviklingen som naturlig set i lyset
af modenheden af bl.a. det britiske, australske og amerikanske marked og åbningen af mange
store konceptbutikker, som kannibaliserer salget i nogle af de øvrige butikker. Hertil kommer
øget brug af e-handel som dæmper trafikken i butikkerne en anelse. LFL-salget inkl. e-handel
viste en vækst på 5%, hvilket er på linje med udviklingen i 3. kvartal. Salget for ’EMEA’ (Europa, Mellemøsten, Afrika) vokser 33% i lokal valuta i 4. kvartal. Fremgangen er drevet af en
god udvikling i Storbritannien, ligesom Italien og Frankrig som i de foregående kvartaler er
særdeles positive bidragsydere til væksten. Salget i ’Nord- og Sydamerika’ viser en vækst på
4% i lokal valuta. Væksten i kvartalet er dæmpet som følge af lukningen af 650 butikker –
korrigeret herfor er omsætningsvæksten 15%, hvilket er en acceleration af væksten i forhold
til 3. kvartal. Salget ’Asien og Stillehavsområdet’ vokser med 37% i lokal valuta i 4. kvartal,
hvor især Kina og Australien er positive bidragsydere til salget. Med udsigt til mindst 275
butiksåbninger og en solid men mere dæmpet organisk vækst for de eksisterende butikker i
2017 venter vi, at salget lander i den øvre ende af Pandoras prognoseinterval.
God omkostningsstyring og driftsmæssig gearing sikrer stærk indtjening
Bruttomarginalen på 75,2% er forbedret med i forhold til 4. kvartal 2015 til 75,2%. Fremgangen er en konsekvens af lavere guld- og sølvpriser og et øget antal Pandora-ejede butikker
med høj lønsomhed. Vi hæfter os desuden ved, at driftsomkostningerne vokser mindre end
salgsvæksten trods en negativ påvirkning af det øgede antal Pandora-ejede butikker. De
dæmpede omkostninger følger af en god driftsmæssig gearing, som sikrer Pandora en bedre
end ventet overskudsgrad på 38,7% i 4. kvartal mod 35,2% i 4. kvartal 2015.
Indtjeningspotentiale er ikke afspejlet i aktiekursen – vi fastholder Køb
Selvom Pandoras 2017-prognose er til den svage side i forhold til markedsestimaterne, ser
vækstbilledet for Pandora efter vores vurdering ikke markant svækket ud. Vi vurderer, at det
aftagende vækstbillede på modne markeder er naturligt, og vil blive afløst af stærk vækst på
nye markeder. Vi gentager vores forventning om fortsat lav tocifret salgsvækst både i 2017
og 2018 som følge af et fortsat solid organisk vækst og butiksekspansion. Pandoras indtjeningspotentiale er efter vores vurdering ikke afspejlet i den nuværende aktiekurs.
Pandora, Nr. 3 / 2017
Søren Løntoft Hansen
Senioranalytiker
tlf. +45 74 37 44 64
[email protected]
09-02-2017
sydbank.dk
Aktieanalysen
1/3
Kursudvikling, resultater og Sydbanks forventninger
Mio. DKK
2015
2016
2017E
2018E
2019E
16.737
20.281
23.663
26.638
29.479
EBIT (primær drift)
5.814
7.404
8.444
9.701
11.256
Ordinært resultat før skat
5.345
7.650
8.439
9.696
11.251
Nettoresultat
3.674
6.025
6.667
7.660
8.888
Egenkapital forrentning (%)
55,8%
93,2%
93,1%
94,9%
91,0%
Soliditet (%)
46,1%
45,0%
45,6%
47,4%
52,0%
30,04
52,51
59,21
69,49
82,41
P/E
29,0
17,6
14,2
12,1
10,2
EV/EBITDA
17,4
13,7
10,7
9,1
7,6
Indre værdi
50,2
59,2
66,9
78,2
101,2
1,5%
3,9%
4,8%
5,0%
5,9%
Omsætning
EPS - udvandet
Yield
Markedsværdi :
101,6 mia. DKK
Likviditet :
Høj
Regnskabsår :
01.01 - 31.12
Fondskode :
60252690
Foreslået udbytte :
9,0 DKK /aktie
Reuterkode :
PNDORA.CO
Forretningsområde
Omsætning og indtjening
Pandora designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdet og moderne smykker fremstillet
af fortrinsvis sterlingsølv, guld, ædel- og halvædelsten samt glas. Smykkerne distribueres til
mere end 80 lande på seks kontinenter gennem omkring 10.000 eksterne forhandlere. Charmsarmbånd konceptet er hovedproduktet blandt Pandoras produkter og udgjorde i 2016 hele 75%
af den samlede omsætning. Udover charms-armbånd udbyder Pandora andre smykker som
ringe, armbånd, halskæder og øreringe.
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Risici
2015
Høj
2016
Charms‐armbånd i sølv og guld
Den store afhængighed af charms-armbånd og charms er et væsentligt risikomoment. Hvis Pandora ikke evner at styrke sit brand, ser vi risiko for, at selskabet kan have svært ved at afsætte
specielt andre smykker ud over charms-konceptet. Udløbet er Pandoras skattefritagelse i Thailand, kan betyde væsentlig højere selskabsskat. Derudover relaterer risiciene sig til udviklingen
i råvarepriserne og valutakurserne samt i den generelle økonomi.
Charms
USD-følsomhed:
Rentedækning:
Andre smykker
Høj
10,7
Valuta-eksponering målt ved omsætningsfordeling
EMEA: 50,8%
Nord- og Sydamerika: 29,2%
Asien: 20,0%
Simpel DCF-model til illustration af kursfølsomhed
Fair værdi
Omsætningsvækst i forecastperiode
Overskudsgrad i forecastperiode
Kapitalomkostning (WACC) i forecastperiode
Kurspotentiale
Lavvækstscenario
717,6
6%
23,1%
8,0%
-14,8%
Konkurrenceparametre
Leverandører
Aktuel kurs
842,0
8%
24,1%
8,0%
-
Højvækstscenario
989,1
10%
25,1%
8,0%
17,5%
Forudsætninger og kommentarer:
Simpel DCF-model. IKKE kursmål.
10 års forecastperiode, år 1 = Sydbank-estimater
Overskudsgrad år 1-10.
Aktuel Sydbank-estimeret WACC
Afvigelser ift. aktuel anbefaling kan forekomme
Gen. score: 2,8
3
Pandora benytter sig af et begrænset antal hovedleverandører af råvare – især for sølv og ædelstene. Ændringer i samarbejdet med leverandørerne kan betyde råvareprisstigninger.
Substitut
Virksomhedens forventninger
”For 2017 forventer Pandora en omsætning intervallet 23-24 mia. kr. og en
EBITDA-margin på ca. 38%”.
2
Substitutter relaterer sig til andre udsmykningsformer som ure, tøj, tasker, briller, tatoveringer
osv. Hertil kommer andre luksusvarer som TV, møbler, rejser etc.
Indgangsbarrierer
3
Generelt lave. Eksisterende aktørers størrelse, brand-værdi, erfaring og kendskab til markedet
er dog konkurrenceparametre, som kan afholde nye aktører fra at entrere smykkemarkedet.
Kunder
4
Den enkelte kundes køb udgør generelt ikke en stor andel af det samlede salg. Der kan dog
være hård kamp om forhandlernes hyldepladser.
Intensitet
sydbank.dk
Aktieanalysen
2/3
EUR
Før
2017E 58,56
2018E 69,31
Nu
59,21
69,49
Ændring
1,1%
0,3%
2
Intens konkurrencen på markedet for smykker. Både fra store aktører i branchen og fra mindre
niche butikker.
Scoreingsintervallet er på 1-5. En høj score er ensbetydende med en stærk position.
Ændring i indtjening pr. aktie
Relativ performance (OMX)
1M
-4,1%
3M
-6,0%
12M
-5,2%
Almindelige oplysninger om udarbejdelse af analyser i Sydbank
Denne analyse er udarbejdet af Sydbanks aktieanalyseafdeling, som er en del af Sydbank Markets, en forretningsenhed i Sydbank. Sydbank er under tilsyn af Finanstilsynet. Sydbank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på
objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Sydbank.
Finansielle modeller og metoder anvendt i denne analyse
De anbefalinger og holdninger, der udtrykkes i denne analyse er dannet på basis af en kombination af Discounted Cash Flow-analyse, branchekendskab, peer-group
multipel analyse samt selskabsspecifikke og markedstekniske elementer (begivenheder der påvirker både selskabets finansielle og driftsmæssige profil). Analysens omsætnings- og indtjeningsestimater (markeret med E efter det angivne årstal) er baseret på segmenterede modeller under anvendelse af subjektive vurderinger af relevante
fremtidige markedstendenser og konjunkturforventninger. De heraf fremkomne resultater er samlet i en værdiansættelsesmodel, som også tager højde for den seneste
udvikling i historiske rapporter. Endvidere tages der højde for selskabets egne samt konkurrerende selskabers forventninger. Analysen er udarbejdet på grundlag af information fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Primære kilder: Pandora, Signet, Follie Follie, Tifanny & Co, InStore, ThomsonReuters, Bloomberg.
Risikovurdering og følsomhed
En vurdering af de væsentligste risikoforhold og en kategorisering af risikoen (lav, middel eller høj) i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne til denne analyse,
herunder en følsomhedsanalyse, er gengivet i den senest udsendte AktieAnalyse på dette selskab, der kan findes på http://www.sydbank.dk/investering/analyser/aktier.
Heraf fremgår ligeledes en vurdering af selskabets konkurrenceposition, som scores på en skala fra 1 til 5, hvor en høj score er ensbetydende med en stærk konkurrenceposition. De anførte risikofaktorer og følsomhedsanalysen kan dog ikke anses for at være udtømmende.
Valutakursrisiko
Såfremt aktiekursen er noteret i en anden valuta end danske kroner kan valutakursudsving påføre investorer tab eller gevinst.
Planlagte opdateringer af analysen
Denne analyse planlægges opdateret kvartalsvist.
Interessekonflikter. Denne investeringsanalyse har ikke været forelagt det omhandlede selskab forud for analysens offentliggørelse.
Anbefalingsstruktur
Inden for det seneste kvartal har Sydbank haft investeringsanbefalinger på 27 selskaber. Fordelingen af anbefalinger fremgår nedenfor under ”Fordeling af anbefalinger”.
Betydningen af anbefalingerne på selskabsniveau fremgår nedenfor under kursudvikling.
På selskabsniveau:
Anbefaling
Køb
Hold
Sælg
Kursudvikling
Bedre end gennemsnittet af virksomheder i kategorien
På linje med gennemsnittet af virksomheder i kategorien
Dårligere end gennemsnittet af virksomheder i kategorien
Tidshorisont
12 måneder
12 måneder
12 måneder
Fordeling af anbefalinger
40,7%
40,7%
18,5%
Vi opdeler virksomhederne i to kategorier - cykliske og defensive aktier. Køb betyder således, at aktien vil klare sig relativt bedre end de øvrige selskaber i kategorien. Hold
betyder, at aktien vil klare sig på linje med de øvrige selskaber i kategorien. Endelig betyder sælg, at vi forventer, at aktien vil klare sig dårligere end de øvrige aktier i kategorien. Eventuelle ændringer i anbefalingen i forhold til den seneste anbefaling på selskabet fremgår af denne analyse.
Køb
Hold
Sælg
Danske Bank
Jyske Bank
Pandora
Vestas
A. P. Møller Mærsk
DSV Nordea
Rockwool
SAS
Bang & Olufsen
FLSmidth
Carlsberg
Genmab
GN Store Nord
H. Lundbeck
Novo Nordisk
Novozymes
Topdanmark
ALK‐Abelló
Chr. Hansen Coloplast
ISS
Nets
Tryg
DONG Energy
TDC
William Demant
Cykliske aktier
Defensive aktier
For en uddybning af alle anbefalinger samt en historisk anbefalingsoversigt for selskabet henviser vi til www.sydbank.dk/investering/analyser/aktier.
HU
UH
Denne investeringsanalyse henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden Sydbanks udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Analysen er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl
eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Anbefalinger i analysen er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Anbefalinger kan medtages i forbindelse
med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig
indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på
bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige
behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt
kan ændre sig fremover.
I analysen nævnes aktier, som har risikomærkningen gul. Risikomærkningen gul betyder, at når der investeres i aktier, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes
helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i
analysen.
Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i analysen.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. nr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.
sydbank.dk
Aktieanalysen
3/3