P5 - Uge 7

P5 - Uge 7
Mandag 13. februar 2017
05.03-06.00
Morgenstund
Vært: Hans Otto Bisgaard.
06.05-10.00
P5-Morgen
Vært: Jesper Maigaard.
10.03-12.00
Peters Verden
Peter Sten sender direkte formiddag
på P5 med gode historier, underholdning, gæster i studiet og masser af
god musik.
E-mail: [email protected]
12.00-12.15
Radioavis
12.15-13.00
Peters Verden
Fortsat.
13.03-14.00
Danmarksmester
- en quiz på land og by, i fortid og
nutid, fra Skagen til Gedser.
Vært: Karlo Staunskær.
14.03-16.00
Nis På P5
- dagen i dag i stort og småt - præsenteret af Nis Boesdal.
Har du ideer til udsendelsen, så skriv
til [email protected]
16.03-18.00
P5 Paletten
Fra Elvis til det helt nye - musik for
voksne.
Vært: Jørgen Bøgen.
18.03-19.00
HitHouse
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
Vært: Jørgen de Mylius.
19.03-21.00
Café 5’eren (G)
Café 5'eren" og Charlotte Mørck inviterer indenfor til iørefaldende musik,
serveret sammen med omtale af
ugens store og små begivenheder.
21.03-22.00
P5 Aftenmusik
22.03-24.00
Det er Dansk
00.05-05.00
P5 Natmusik
Tirsdag 14. februar
2017
Onsdag 15. februar 2017 Torsdag 16. februar 2017 Fredag 17. februar 2017
Lørdag 18. februar 2017
Søndag 19. februar 2017
05.03-06.00
05.03-06.00
05.03-06.00
06.03-07.00
Morgenstund
Vært: Hans Otto Bisgaard.
Morgenstund
Vært: Hans Otto Bisgaard.
Morgenstund
Vært: Hans Otto Bisgaard.
Morgenstund
Vært: Hans Otto Bisgaard.
06.03-07.00
05.03-06.00
06.05-10.00
06.05-10.00
06.05-10.00
07.03-10.00
P5-Morgen
Vært: Jesper Maigaard.
P5-Morgen
Vært: Jesper Maigaard.
P5-Morgen
Vært: Jesper Maigaard.
P5-Morgen
Vært: Carsten Løvschall.
10.03-11.00
10.03-12.00
10.03-12.00
Peters Verden
Peter Sten sender direkte formiddag på P5 med gode historier, underholdning, gæster i studiet og
masser af god musik.
E-mail: [email protected]
Peters Verden
Peter Sten sender direkte formiddag på P5 med gode historier, underholdning, gæster i studiet og
masser af god musik.
E-mail: [email protected]
10.03-12.00
10.03-12.00
Café 5’eren
Café 5'eren" og Charlotte Mørck inviterer indenfor til iørefaldende musik, serveret sammen med omtale
af ugens store og små begivenheder.
Mig og Musikken: John Gerwin
Et musikalsk møde med en kendt
person. Charlotte Mørck har besøg i
studiet.
11.03-12.00
12.00-12.15
12.00-12.15
De ringer - vi spiller
Hvis man vil ”ringe og spille” kan
man melde sig på lytterbåndoptageren på 7020 7030.
Vært: Peter Sten.
Radioavis
Radioavis
Radioavis
12.15-13.00
12.15-13.00
12.15-14.00
Peters Verden
Fortsat.
Peters Verden
Fortsat.
12.00-12.15
13.03-14.00
13.03-14.00
Danmarksmester
- en quiz på land og by, i fortid og
nutid, fra Skagen til Gedser.
Vært: Karlo Staunskær.
Danmarksmester
- en quiz på land og by, i fortid og
nutid, fra Skagen til Gedser.
Vært: Karlo Staunskær.
14.03-16.00
14.03-16.00
14.03-16.00
Weekend Paletten
Fra Elvis til det helt nye - musik for
voksne.
Vært: Poul Erik Sørensen.
Morgenstund
Vært: Hans Otto Bisgaard.
06.05-10.00
P5-Morgen
Vært: Jesper Maigaard.
Peters Verden
Peter Sten sender direkte formidPeters Verden
Peter Sten sender direkte formid- dag på P5 med gode historier, underholdning, gæster i studiet og
dag på P5 med gode historier,
masser af god musik.
underholdning, gæster i studiet
E-mail: [email protected]
og masser af god musik.
E-mail: [email protected]
10.03-12.00
12.00-12.15
Radioavis
12.15-13.00
Peters Verden
Fortsat.
13.03-14.00
Danmarksmester
- en quiz på land og by, i fortid
og nutid, fra Skagen til Gedser.
Vært: Karlo Staunskær.
14.03-16.00
Radioavis
12.15-13.00
Peters Verden
Fortsat.
13.03-14.00
Nis På P5
- dagen i dag i stort og småt præsenteret af Nis Boesdal.
Har du ideer til udsendelsen, så
skriv til [email protected]
Danmarksmester
- en quiz på land og by, i fortid og
nutid, fra Skagen til Gedser.
Vært: Karlo Staunskær.
16.03-18.00
P5 Paletten
Fra Elvis til det helt nye - musik
for voksne.
Vært: Jørgen Bøgen.
Nis På P5
- dagen i dag i stort og småt præsenteret af Nis Boesdal.
Har du ideer til udsendelsen, så
skriv til [email protected]
18.03-19.00
16.03-18.00
HitHouse
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
Vært: Jørgen de Mylius.
19.03-21.00
Eldorado (G)
De gode historier og fantastiske
hits, med omdrejningspunkt i
80'erne.
Vært: Jørgen de Mylius.
21.03-22.00
P5 Aftenmusik
22.03-24.00
Det er Dansk
00.05-05.00
P5 Natmusik
14.03-16.00
Nis På P5
- dagen i dag i stort og småt præsenteret af Nis Boesdal.
Har du ideer til udsendelsen, så
skriv til [email protected]
18.03-19.00
19.03-21.00
HitHouse
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
Vært: Jørgen de Mylius.
Mig og Musikken: Mette
Marckmann (G)
Et musikalsk møde med en kendt
person. Charlotte Mørck har besøg
i studiet.
19.03-21.00
21.03-22.00
Danske Hitmagere (G)
Vært: Dan Rachlin.
21.03-22.00
P5 Aftenmusik
22.03-24.00
Det er Dansk
00.05-05.00
P5 Natmusik
Dansktoppen
Carsten Løvschall præsenterer
ugens dansktop.
Danske Hitmagere
Vært: Dan Rachlin.
16.03-18.00
18.03-19.00
HitHouse
16.03-18.00
Musik og historier fra pigtrådsæra16.03-18.00
P5 Paletten
en.
P5 Paletten
Fra Elvis til det helt nye - musik for Fra Elvis til det helt nye - musik for Vært: Jørgen de Mylius.
voksne.
voksne.
Vært: Jørgen Bøgen.
19.03-24.00
Vært: Jørgen Bøgen.
P5 Aftenmusik
HitHouse
P5 Paletten
Musik og historier fra pigtrådsæraFra Elvis til det helt nye - musik for en.
voksne.
Vært: Jørgen de Mylius.
Vært: Jørgen Bøgen.
18.03-19.00
Nis På P5
- dagen i dag i stort og småt - præsenteret af Nis Boesdal.
Har du ideer til udsendelsen, så
skriv til [email protected]
12.00-12.15
P5 Aftenmusik
22.03-24.00
Det er Dansk
00.05-05.00
P5 Natmusik
18.03-19.00
HitHouse
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
Vært: Jørgen de Mylius.
19.03-22.00
P5 Aftenmusik
22.03-24.00
Det er Dansk
00.05-06.00
P5 Natmusik
00.05-06.00
P5 Natmusik
Morgenstund
Vært: Hans Otto Bisgaard.
07.03-10.00
P5-Morgen
Vært: Carsten Løvschall.
12.00-12.15
Radioavis
12.15-14.00
Giro 413
- præsenteret af Margaret Lindhardt.
Bidrag kan sendes til:
Giro 7000413
DR Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C.
14.03-16.00
Eldorado
De gode historier og fantastiske hits,
med omdrejningspunkt i
80'erne.
Vært: Jørgen de Mylius.
16.03-18.00
Weekend Paletten
Fra Elvis til det helt nye - musik for
voksne.
Vært: Poul Erik Sørensen.
18.03-19.00
HitHouse (G)
Musik og historier fra pigtrådsæraen.
Vært: Jørgen de Mylius.
19.03-24.00
P5 Aftenmusik
00.05-05.00
P5 Natmusik