oversigt over ledighed blandt nyuddannede faglærte efter fag

LEDIGHED BLANDT
NYUDDANNEDE FAGLÆRTE
Andel af nyuddannede fra 2015, der er på dagpenge eller kontanthjælp
tre måneder efter afsluttet uddannelse, pct.
Lufthavnsuddannelser
0,0
Gartneruddannelser
14,4
Redderuddannelser
0,0
Mejeriuddannelser
14,8
Finansuddannelser
1,5
Cykel-, auto- og skibsmekanikere mv.
15,1
Chauffør
2,4
Tagdækker
15,4
Værktøjsuddannelser
3,4
Andre strøm- og elektronikuddannelser
15,8
Plastmager
3,6
Snedker og maskinsnedker mv.
16,1
Maritime uddannelser
3,8
Skov- og naturteknik
16,3
Finmekaniker og urmager
4,0
Sundhed, omsorg og pædagogik i øvrigt
16,7
Skibsteknik og skibsmontage
4,2
Kontoruddannelser
17,1
Brolægger og struktør mv.
4,7
Gastronomuddannelser
17,5
Elektriker
5,5
Lager-, havne- og terminaluddannelser
17,9
Automatik og automationsproces
6,3
Social- og sundhedsuddannelsen
18,6
Landbrugsuddannelser
6,9
Fotograf
19,2
Elektronik- og procesoperatører mv.
7,0
Data- og kommunikationsteknik
22,6
Vvs-teknik
7,7
Sundhedsservicesekretær
23,6
Frisør
8,4
Ejendomsservicetekniker
23,9
Erhvervsfiskeri mv.
8,5
Detailhandelsuddannelser
23,9
Industritekniker og cnc-tekniker
8,7
Eventkoordinator
25,0
Slagter mv.
9,0
Serviceassistentuddannelser
25,6
Receptionister
9,4
Skiltetekniker
25,7
Vindmølleoperatør
10,0
Tandklinikassistenter
27,5
Tømrer mv.
11,0
Vognmaler
28,8
Handelsuddannelser
11,1
Maskinteknik og produktion, andre uddannelser
28,8
Tjeneruddannelser
11,7
Øvrige erhvervsfaglige uddannelser
30,0
Industrioperatører og produktører
12,2
Dyrepasser
30,7
Smedeuddannelser
12,5
Merkantile uddannelser uden nærmere angivelse
33,8
Karosseriuddannelser
12,5
Andre bygge- og anlægsuddannelser
34,6
Bygningsmaler
12,5
Ernæringsassistenter
36,9
Tarmrenser
13,6
Tekstil- og beklædningshåndværk
42,4
Murer
13,9
Digital media og web-integrator
44,8
Bager og konditor
14,1
Pædagogiske uddannelser
54,1
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
14,3
Kilde: DA