Bilag 2 Vejledning til den digitale blanket

Vejledning til indberetning af reguleringer efter udbetaling
Sådan udfylder du den digitale blanket
Den midlertidige løsning til at indberette reguleringer efter
udbetaling betyder, at kommunerne både skal indberette
reguleringer i KMD Aktiv, samt via den digitale blanket fra
Udbetaling Danmark. Eksemplet til højre viser den
digitale blanket.
Det er vigtigt at alle felter udfyldes, også de felter hvortil
der ikke er ændringer, da Udbetaling Danmark ellers ikke
får de rette data til at foretage en korrekt beregning og
udbetaling af borgernes ydelser.
1. Indberetningsfilen hentes på
http://www.kl.dk/Vejledninger-og-varktojer/Kontanthjalpid33782/?n=0&section=200909
SS50
ST10
ST10
SS26
SS26
2. Den digitale blanket udfyldes ved at åbne
indberetningsfilen Når billedet åbner i Excel trykker man
på ”Rediger”.
3. I den digitale blanket er der hjælpetekst til at udfylde
alle felter. Hjælpeteksten fremgår, som det ses på
eksemplet til højre, i bunden af den grå boks, når et felt
markeres.
4.De røde bokse i eksemplet til højre henviser til genveje
i KMD Aktiv, hvor man kan finde de relevante data til at
udfylde blanketten.
5.Når alle felter er udfyldt trykker man på ”OK”. Herefter
skal filen vedhæftes i Excel format og sendes til
[email protected] Det er ikke nødvendigt at tilføje
specifikt emneord eller tekst i mailen.
SS26
SR60
SR60 linje1
SR60
SR60 rubrik 3a
SR60 rubrik 7
SR60 1d
SR60 rubrik 13
SR61
Hvilke ændringer skal indberettes
SR60
Kontanthjælpsloftsats, undtagelser, ophør af bevilling,
ændring af særlig støtte, ændret udbetaling af
kontanthjælp, enkeltydelser, integrationsydelse eller
uddannelseshjælp, dansktillæg, timefradrag,
sanktioner/nedsættelser som følge af 225-timersreglen,
terminshjælp.
.
SR60
SR60
SR60
SS41/SS25
Ved spørgsmål kontakt Udbetaling Danmarks kommunekontaktchefer