Specialistuddannelse i klinisk sexologi 2017-2019

Specialistuddannelse i klinisk sexologi 2017-2019
Undervisningen starter tirsdag 06. juni 2017.
Ansøgningsfrist er mandag 06. marts 2017.
Formål
Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi.
Regi
Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet, Psykiatrisk Center København.
Uddannelsesansvarlige er lektor i klinisk sexologi ved Københavns Universitet, overlæge Ellids
Kristensen og psykolog, specialist i klinisk sexologi, ph.d. Åshild Skogerbø. Ved tilstrækkeligt
antal norske deltagere vil dele af supervisionen kunne foregå i Norge.
Målgruppe: Læger og psykologer.
Pris: 46.000 DKK per år.
Yderligere oplysninger hos
Overlæge Ellids Kristensen
Tlf. +45 38 64 71 52. E-mail:[email protected]