detaljeret prisliste

Human Performance - priser
Enkelte timer/ydelser
Enkelt
træning/behandlin
g/konsultation af
60min
kr 649.00
Enkelt
Enkelt
Træningsprogram
behandling/konsultat kostplan/kostvejl 1/2/3 måned
ion af 30min
edning
kr 350.00
599 kr/ 1049 kr /
1499 kr / tilkøb
konsultation
249 kr
Uden
Ved køb af dette
konsultation. Du skal du tilsende
vil skulle udfylde videoer med
et spørgeskema udførsel af diverse
øvelser, eller
tilkøbe en
konsultation.
Produkt
Fysisk træning 1 x
ugen
Fysisk træning 2 x
ugen
Pris
2399 kr pr
måned
4199 kr pr måned
Fysisk træning 3 Supplerende
OBS 2 personer kan
x ugen
træningsprogram blive trænet
sammen til samme
timepris
5399 kr pr
449 kr pr måned
måned
Bemærkning
599 kr pr time
524kr pr time Spar 449 kr pr time
Spar 50 kr pr time 125kr pr time
Spar 200kr pr
time
Gruppetræning
Pris vil blive aftalt Kontakt for særlige
efter
ønsker
omstændighederne
(antal personer,
location, tid,
udstyr, etc.)
Produkt
Pris
Bemærkning
Månedligt
træningsmedlemskab/
Behandling/programm
ering
kr 1000.00
Spar 150kr
Forløb
Produkt
Pris
Bemærkning
2 måneders
kostforløb (uden
træningsprogram
og træning)
1798 kr
2 måneders
kostforløb (uden
træning):
2 måneders
forløb (med 1 x
træning om
ugen)
6439 kr
2 måneders
forløb (med 2 x
træning om
ugen)
9231 kr
3 måneders
kostforløb (uden
træningsprogram
og træning)
2298 kr
3 måneders
forløb (uden
fysisk træning)
3 måneders
forløb (med 1 x
træning om
ugen)
9485 kr
3 måneders
forløb (med 2
gange træning
om ugen)
13073 kr
1 x konsultation
599,- (spar 50kr)
1 x konsultation 599,- 1 x konsultation
(spar 50kr)
499,- (spar 150)
1 x konsultation
499,- (spar 150)
2 x konsultation
999,- (spar 299kr)
2 x konsultation 2 x konsultation
999,- (spar
999,- (spar 299)
299kr)
2 x konsultation
999,- (spar 299)
1x Kostplan med
løbende
justering (ved
behov) 1199,2 måneders
træningsprogram
lavet efter
individuelle
behov/ønsker
749,- (spar
300kr)
16 x fysisk
træning (á
60min) 424,- pr
time (spar 225kr
pr time)
Løbende E-mail
korrespondance
efter behov
1 x kostplan med
løbende justering
(ved behov)
1.299,Løbende E-mail
korrespondance
efter behov
1 x kostplan
med løbende
justering (ved
behov) 1.299,3 måneders
træningsprogra
m lavet efter
individuelle
behov/ønsker
1.199,- (spar
300kr)
Løbende E-mail
korrespondance
efter behov
1 x kostplan
med løbende
justering (ved
behov) 1299,3 måneders
træningsprogra
m lavet efter
individuelle
behov/ønsker
1.199,- (spar
300kr)
24 x fysisk
træning (á
60min) 399,- pr
time (spar
250kr pr time)
Løbende E-mail
korrespondance
efter behov
2547 kr
1 x kostplan, med 1 x kostplan, med 1x Kostplan
med løbende
løbende justering løbende justering
(ved behov) 1199,- (ved behov) 1199,- justering (ved
behov) 1199,2 måneders
2 måneders
Løbende E-mail
træningsprogram
træningsprogra
korrespondance
lavet efter
m lavet efter
efter behov
individuelle
individuelle
behov/ønsker 749,- behov/ønsker
(spar 300kr)
749,- (spar
300kr)
8 x fysisk
Løbende E-mail
korrespondance efter træning (á
60min) 499,- pr
behov
time (spar
150kr pr time)
Løbende E-mail
korrespondance
efter behov
1
3497 kr
1 x kostplan
med løbende
justering (ved
behov) 1299,3 måneders
træningsprogra
m lavet efter
individuelle
behov/ønsker
1.199,- (spar
300kr)
12 x fysisk
træning (á
60min) 499,- pr
time (spar
150kr pr time)
Løbende E-mail
korrespondance
efter behov