Krave SPIN

Sikkerhedsoplysninger
Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt:
Krave
SPINs
anvender
en
højtemperaturteknologi, på grund af
friktion mellem metalrøret og værktøjet.
For din sikkerhed, anse det for VARMT på
alle tidspunkter.
SPIN Kraveværktøj
FSPIN
Vent til det metalliske rør og værktøjet
er kølet ned, før du placerer din hånd på
røret eller værktøjets overflade.
SPIN Kraveværktøj Produktserie
FSPIN100
1/4’’
3/8’’
1/2’’
5/8’’
--
FSPIN200
Dual Stage
1/4’’
1/4’’
3/8’’
1/4’’
1/2’’
3/8’’
5/8’’
--
FSPIN300
1/4’’
3/8’’
1/2’’
3/8’’
3/4’’
Brug altid beskyttelseshandsker, mens
du arbejder med krave SPIN. SFI NIVEAU
10
beskyttelseshandsker.
Direkte
hudkontakt med røret eller værktøjet
kan føre til alvorlige kvæstelser og
forbrændinger.
Hold altid SPINs godt fastgjort, i
maskinen du bruger (Boremaskiner, Akku
boremaskiner).
Brug altid beskyttelsesbriller under
arbejdet med krave SPIN. ANSI Z87.1
øjenbeskyttelse (CAN / CSA Z94.3).
Indimellem kan der opstå spåner under
processen og disse kan komme til dine
øjne, der forårsager alvorlige skader,
forbrændinger eller endda tab af synet.
Produkt Dokumentation
Tak fordi du købte dine nye krave Spins og velkommen til
det høj temperatur lækage-fri krave koncept, designet fra
bunden til HVAC-systemer.
Dokumentationen for dette produkt indeholder
denne brugervejledning og den supplerende tekniske
dokumentation, som kan downloades på www.
flaringspin.com Supplerende instruktionsvideoer er også
tilgængelige på www.flaringspin.com/videos.
Brug ikke løst tøj og smykker eller nærm
værktøjet med løst langt hår under
driften af værktøjet, da det kan vikle sig
ind og blive fanget omkring værktøjet og
forårsage alvorlig personskade.
For at få maksimal ydelse ud af brugen af dit SPIN krave
værktøj, læs disse instruktioner omhyggeligt og opbevar
denne vejledning for yderligere reference.
SPIN kan medføre alvorlig personskade.
Vær opmærksom, se, hvad du laver, og
brug din sunde fornuft ved betjening
af krave SPIN. Brug ikke krave SPIN
mens du er træt eller under indflydelse
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed ved brug
af krave SPIN kan medføre alvorlig
personskade.
SPIN Kraveværktøj
Designet til de mest almindelige rør diametere i branchen,
Spin Værktøjerne bevare kobber og aluminummets
formbarhedmens du laver flanger eller ekspander,
hvorved du undgår revner og utætheder.
Op til 10x
hurtigere end
andre mærker
Virker med både
lednings og
batteri maskiner*
Afgratning
behøves ikke**
Opbevar værktøjet utilgængeligt for
børn, og tillad ikke folk, der ikke kender
krave værktøjet eller disse instruktioner
at betjene værktøjet.
Kunde Service
Cimport International LLC
[email protected]
+1-203-587-0336
www.flaringspin.com
SPIN is a product by Migrare
* Minimumskrav
Spin værktøjerne er designet til at arbejde sammen med
bore- / eller skruemaskiner, med mindst 1.800 omdr/m og
500 watt for 220V boremaskiner, og 1,800omdr/m og 18V,
for batterimaskiner.
Brug af SPIN værktøjerne med mindre kraftigt udstyr kan
resultere i højt fald i ydeevne eller defekter.
Krave Spin værktøjer er designet til at arbejde med
kobberrør 1/4 ‘’, 3/8 “og 1/2 ‘’ med vægtykkelse på op til
0,8 mm, og op til 1,0 mm for 5/8 ‘’ og 3 / 4 ‘’ * rør diameter.
Brug af krave Spin værktøjer på rør med tykkere vægge
end de anbefalede kan forårsage uønsket deformation og
montage problemer.
4
Hold røret tilpasset bore- / skruemaskinen til enhver
tid og skub krave SPIN hele vejen i, ved at anvende et
konstant tryk, indtil prop rammer røret.
5
Hold røret tilpasset bore- / skruemaskinen og
samtidigt holde bore- / skruemaskinen ved maksimal
hastighed, træk krave SPIN ud fra røret. Husk: hele
processen, ind og ud, bør ikke tage mere end 5 til 7
sekunder.
Brugsanvisning
1
6
Først sættes omløberen på metalrøret;
Lige efter krave processen, er rørets temperatur meget
høj. Rør ikke ved det. Vent til varmen er spredt før du
rører området hvor du har kraven.
2
Fastgør SPIN krave passende til diameteren på rør, ind
i bore- / skruemaskinen, og sørg for det er ikke løst.
7
Spænd omløberen på udstyrets ventil med en
skruenøgle. Når du gør dette, vil møtrikken og
ventilen forme det tragtformede rør til sin endelige
vinkel og position, uden revner eller lækker bagefter.
3
Sørg for, at HAMMER FUNKTION er SLÅET FRA. TÆND,
tryk på aftrækkeren og hold bore- / skruemaskine ved
maksimal hastighed, til enhver tid.
** Rengøring af rørsystemet er en standardprocedure i ethvert klimaanlæg.
Brugen af Spin Værktøjerne udelukker ikke brugeren fra at udføre denne
procedure.
* **3/4 ‘’ Krave Spin værktøj ikke tilgængelig i alle sæt.
www.flaringspin.com