Registreringsliste over parkerede biler på tidspunktet for opsæt

Registreringsliste over parkerede biler på tidspunktet for opsætning af midlertidig skiltning
Opsat adresse: Restriktionens Art: Opsat dato/kl.: Evt. tekst på undertavle: Gældende fra dato: Opsat af: Registreringsnummer
Fabrikat/type
Farve
Parkeret ud for nr
Ovenstående liste skal mailes til:
Københavns Politi, Servicecenter [email protected]
Frederiksberg Kommune [email protected]