Generalforsamling - abs

Generalforsamling
Tirsdag d. 7. marts 2017
Kl. 15.00
Mantziusgården lok. 1,4-1,5
Dagsorden iflg. vedtægterne
Vedtægterne findes på hjemmesiden.
Forslag til foreningen skal afleveres senest 2 uger
før mødet.
Bestyrelsen
www.abs-birkeroed.dk