Finansmarkedet 2017 – hvad er udsigterne globalt med

Finansmarkedet 2017 – hvad er
udsigterne globalt med Trump
ved roret?
Per Sveistrup, JL Finans og Råvarer
Udviklingen i de økonomiske nøgletal.
Historie:
•
•
•
•
BNP vækst
Arbejdsløshed
Inflation
Stats gæld
Fremtid:
• Industritillid
• Forbrugertillid
BNP vækst USA
BNP vækst euroeuro-lande
Arbejdsløshed USA
Arbejdsløshed euroeuro-lande
Inflation USA
Inflation euroeuro-lande
Stats gæld / BNP USA
Stats gæld / BNP euroeuro-lande
Industri tillid USA
Industri tillid euroeuro-lande
Euro Area Manufacturing PMI
Industri tillid, Kina
Forbrugertillid USA
Forbruger tillid euroeuro-lande
Forbruger tillid, Kina
2017 ser ud til at blive et fint år med global
stigende vækst og faldende arbejdsløshed
Donald Trump godt eller skidt nyt?
S&P 500
Donald Trump godt eller skidt nyt?
USD/DKK
683
USA, Kontraktiv pengepolitik – ekspansiv
finanspolitik
• 3 * renteforhøjelser i 2017
•
•
•
•
•
USD 5.000 mia. i til infrastruktur over 10 år.
Store skattelettelser til virksomheder og private
Store investeringer i militæret
Import told
Handelsaftaler skal genforhandles.
Janet Yellen – Donald Trump
• Stigende renter – vil have en negativ effekt på den amerikanske
økonomi.
• Stigende renter vil styrke USD og have en negativ effekt på den
amerikanske økonomi.
• Stigende renter vil svække boligmarkedet og have en negativ effekt på
den amerikanske økonomi.
• Skattelettelser vil påvirke forbrug og investeringer og have en positiv
effekt på den amerikanske økonomi.
• Store investeringer i infrastruktur vil øge væksten og skabe nye
arbejdspladser. Det vil være positivt for den amerikanske økonomi.
Kan euro landende holde sammen?
Parlamentsvalg i Eurolande 2017
• 12. februar, Tyskland
• 17. marts, Holland
• 23. april og 7. maj, Frankrig
• Italien
EU 2017
• Lav inflation gør at ECB ikke hæver renten i 2017
• Hensynet til Sydeuropa gør at ECB ikke hæver renten i 2017
• Usikkerhed omkring Brexit påvirker væksten negativt i EU, gør at ECB ikke
hæver renten i 2017
• Lav rente er positivt for:
Forbrug
Investeringer
Vækst
Arbejdsløshed
Boligmarkedet
Positivt for danske minkproducenter
• Vækst i verdensøkonomien ”Europa, USA og Kina” = købekraft
• Trump / Putin - Er Rusland måske på vej ind i varmen?
• Fortsat lav finansieringsrente i Europa
• Større renteforskel mellem USA og EURO styrker USD
Verdens gæld runder 1.545.000 mia. kroner
04.01.2017
Den totale globale gæld udgør nu 325 pct. af verdens samlede
bruttonationalprodukt, viser en ny rapport.