Vis indbydelse - Aarhus Skoleskak

Hornslet Skoleskak inviterer hermed til den traditionsrige kamp om at blive
Rosenholmmester i skoleskak. Turneringen tæller med i Grand-Prix Mesterskabet.
Tid:
Lørdag d. 4. februar 2017 kl. 09:30-15:00
Sted:
Hornslet Skole, Ballesvej 6, 8543 Hornslet
Pris:
40 kr.
Grupper:
Gruppe A, B, C, D, E, F samt N.
Spillerne placeres i grupperne efter styrke ud fra de tidligere turneringer
http://www.aarhusgrandprix.dk samt rating. Se reglement for Århus
Skoleskaks Grand Prix Mesterskab på www.aarhusskoleskak.dk.
Præmier:
Af indskuddet på 40 kr. går de 5 kr. til Grand Prix-afgift til Århus
Skoleskak. Resten går til præmier.
Mødetidspunkt:
Alle spillere skal møde i god tid, da 1. runde startes kl. 09:30!
Tilmelding: Senest fredag den 3. februar kl. 15:00 på
http://www.aarhusskoleskak.dk
Ændringer eller tilføjelser efter tilmeldingsfristens udløb foregår lørdag
morgen ved ankomst!
Spørgsmål: Jens Tejlgaard via E-mail [email protected]
eller tlf. 86 99 61 84 mobil 61 91 37 20
Kantine:
Der vil være en velforsynet kantine på spillestedet.