En, To, Træ - unikaHaver.dk

udeArkitekten
HaveArkitektur med kant
Jens Peter Jacobsen
Knud Bundgaard
En god haveplan bygger på andet
end fine roser...
- terrassearealer er mindst lige så vigtige som de grønne
indslag hos unikaHaver.dk - Klassisk eller moderne,
stor eller lille; - Det skal være både enkelt og nemt.
unikaHaver formgiver og indretter haver, hvor den underliggende fortælling er i fokus.Vores havedesign
skal derfor gerne appellere til mere end de rent sanselige indtryk...
Havearkitekterne Jens Peter Jacobsen og Knud Bundgaard, fra unikaHaver.dk bestræber sig på at gå et
spadestik dybere end ved traditionelle haveplaner og giver de gode råd videre...
En - to - træ
Et lunt og smidigt materiale; - Et ofte overset alternativ til betonfliser...
Også til skrå og skæve former...
Hvad enten en vinter har været fugtig eller
kold, vækker den første spæde forårssol i den
grad lysten til atter at træde ud på havens
gulve. Den første dag hvor solen har magt,
mærker man forskellen på betonfliser og en
træterrasse. Beton varmes umådeligt langsomt
op, mens træ efter blot få timers sol er lige til
at betræde i strømpesokker. Det er blot en af
træterrassens mange formidable egenskaber,
som ofte helt bliver overset, når vi skal vælge
materiale til den nye terrasse. Selvom der også
kan være ulemper forbundet med træ som
belægning, kan kreativ anvendelse både
komme til at overskygge ulemperne og samtidig tilføre haven et anderledes spændende udtryk.
Træ luner ikke kun med fysisk varme. Også i psykisk forstand er det et varmt materiale, der med sine
farver, tekstur, struktur og herkomst leder tankerne hen på det naturlige og de bløde værdier. Hvilket
materiale ud over græs kan i grunden være et mere oplagt gulv i en have, når man tænker lidt over det…
unikaHaver.dk
CVR nr. 29 12 47 60

[email protected]
´
 Strandvejen 150  8300 Odder
 tlf. 20 15 60 80 
 Vestergade 60
 9900 Frederikshavn  tlf. 21 68 22 80 
udeArkitekten
HaveArkitektur med kant
Hvorfor bruges det kun så lidt?
Det rådner i løbet af få år, det kræver alt for megen vedligeholdelse, det er alt for glat at gå på, det bliver
fyldt med alger, det kommer til at ligne en sommerhushave; - er nogle af de hyppigt hørte aversioner
imod træ uden døre. Javist, træ kan nemt være spiren til problemer, hvis det ikke anvendes med omhu. I
unikaHaver.dk anvender vi af og til træ i haveplaner til kunder, der efter grundig rådgivning er blevet
overbeviste om, at det i den pågældende situation æstetisk er det helt rigtige valg, - og at det er til at
have med at gøre, rent praktisk.
Holdbarhed...
Valg af den rigtige træsort i den rigtige
kvalitet er altafgørende for et
langtidsholdbart resultat. Det må
understreges, at træsorter, der anses for at
være velegnede, også fås i en kvalitet, der
ikke holder længe. Eksempelvis kommer
mange til at høste dårlige erfaringer med
lærk, hvis kvaliteter ofte overvurderes.
Det gælder for alle træsorter – også lærk
– at årerne skal ligge tæt. Det vidner om,
at træet har vokset langsomt, hvilket
giver langt bedre holdbarhed end
hurtigtvoksende træ. Det spiller også en
stor rolle, hvilken del af træstammen,
brædderne er skåret ud fra. Alle træsorters splint – den yderste del af træstammen – går langt hurtigere
til grunde end den indre del – kernen. Træsorten robinie har f.eks. kun et meget tyndt splintlag, hvilket
er en af årsagerne til, at denne stadig alt for ukente træsort hører til blandt sorter med længst
holdbarhed. Robinietræ af god kvalitet kan holde i mindst 30 år, selv med jordkontakt. Også den
sydamerikanske træsort Ipé kan byde på meget lang holdbarhed, selv uden brug af
træbeskyttelsesmidler. Det er endvidere vigtigt for holdbarheden, at trækonstruktioner i det fri udføres
på en måde, så vand bliver ledt væk fra træet.
Skruehullerne i ipébrædderne er her dækket med stramtsiddende
propper, der både giver en æstetisk effekt og forhindrer stillestående
vand ved skruerne.
Der findes også et system, hvor det lader sig gøre at skrue
brædderne fast nede i fugen med et beslag monteret på bagsiden af
brædderne, således at monteringen er lettere end med ’propper’.
unikaHaver.dk
CVR nr. 29 12 47 60

[email protected]
´
 Strandvejen 150  8300 Odder
 tlf. 20 15 60 80 
 Vestergade 60
 9900 Frederikshavn  tlf. 21 68 22 80 
udeArkitekten
HaveArkitektur med kant
Træ skal ligge i solen...
Det er ikke rart at have træ på områder, hvor man
færdes om vinteren eller når det er vådt, da det
under fugtige forhold kan være meget glat og
samle mange alger. På husets nordside, ved
indgangsdørene, på stien ud til tørresnoren, vil træ
oftest være et dårligt valg. Det er imidlertid en
udbredt misforståelse, at man behøver at have den
samme slags belægning overalt i haven. Inde i
huset er det alment anerkendt, at der sagtens kan
ligge træ i stuen og klinker i badeværelset. Samme
regel må kunne indføres i haven! Næsten lige så
anerkendt er det, at man sagtens kan have
plankegulv som det primære gulv, og samtidig
bryde dette med et sekundært materiale, f.eks et
tæppe, der fylder et mindre område. Træ kan
tilføre haven varme, også selv om det bruges som sekundær befæstelse, f.eks som tæppet, der bryder
flisernes kolde udtryk.
På billedet ses et eksempel, hvor en stor terrasse bliver brudt af
'trætæpper'. Det ene er konstrueret som låge til et underjordisk
rum, der huser swimmingpoolens tekniske installationer. Det, der
syntes at være et problem, er pludselig blevet vendt til at være en
æstetisk kvalitet. Træ og beton spiller godt sammen, og der findes
uendeligt mange forskellige muligheder for at kombinere disse to
med hinanden. Man kan f.eks også vende det om og have et felt
fliser på træterrassen, eller bruge træet som en bred bort omkring
den store fliseplads. Konstruktionsmæssigt er det naturligvis en
udfordring, men rækker fantasien ikke langt nok, kan man
overveje at søge rådgivning hos en faguddannet havearkitekt.
Langt fra sommerhus og Texas...
Der skal ikke megen kreativitet til at opnå
resultater med træ, der ligger milevidt fra noget,
der giver associationer til sommerhuse eller det
vilde vesten. Lige så lidt som en boligblok af røde
mursten giver associationer til et slot, opført af
samme type mursten. Havemiljøet til venstre,
hvor en træterrasse ligger som en stor ø i et
spejlbassin, med korte murstykker af
vedbendhegn som ryg, og omgivet af frodige
planter, fortæller bedre end noget andet denne
historie...
unikaHaver.dk
CVR nr. 29 12 47 60

[email protected]
´
 Strandvejen 150  8300 Odder
 tlf. 20 15 60 80 
 Vestergade 60
 9900 Frederikshavn  tlf. 21 68 22 80 
udeArkitekten
HaveArkitektur med kant
Sjove former bliver nemmere at lave...
Når en havearkitekt fra
unikaHaver.dk har lavet en haveplan,
er det mere regelen end undtagelse, at
der i designet indgår atypiske former
og vinkler, der anlægsteknisk kan
være noget af en udfordring, når
ideérne skal omsættes til praksis. Især
når det er betonfliser, der skal tegne
disse former, kræver det ofte nogen
sved på panden, en lige tunge i
munden og ikke mindst en hel del diamentklinker og betonstøv i halsen til at trylle formerne frem. Men
med træ bliver det naturligvis meget lettere at lege med specielle former uden at få ret meget
ekstraarbejde.
Tænk utraditionelt...
En lund på terrassen af fire små lysåbne træer, der
frækt bryder frem fra underverdenen for at
gøre parasollen arbejdsløs, er et nemt og sjovt indslag
på træterrassen, mens den samme idé på en
fliseterrasse ville kræve et kæmpe bed for at få tilstrækkeligt plads til rødderne.
Form og funktion...
Terrassemiljø af ipé, hvor en
problematisk stejl skråning er omdannet
til et sjovt landskab af små og store
træplateauer, og hvor de små flader i
frække vinkler lapper over hinanden og
giver begrebet trappe en helt ny
betydning.
unikaHaver.dk
CVR nr. 29 12 47 60

[email protected]
´
 Strandvejen 150  8300 Odder
 tlf. 20 15 60 80 
 Vestergade 60
 9900 Frederikshavn  tlf. 21 68 22 80 
udeArkitekten
HaveArkitektur med kant
Enhver kan være med...
Der skal ikke den store fingerfærdighed til at korte
et bræt af med en sav. Modsat terrasser lavet af
betonfliser virker det derfor ofte lidt mere
overkommeligt at gå i krig med selv at udføre et
terrassemiljø lavet af træ. Ud over at træ er et meget
fleksibelt materiale og nemt at arbejde med, byder
træterrassen også på en anden fordel under
udførelsen; - den kan nemmere opdeles i etaper. Er
der først lagt afretningslag til fliser skal de lægges
med det samme for at undgå ujævnheder. Ulempen
kan jo så være at projektet trækker ud; - men hvem
ved, lidt hyggesnak og en enkelt kop øl midt i
projektet er vel heller ikke at foragte...
Savner du mere inspiration til udformningen af dit terrasseprojekt er du altid velkommen til at kikke
med på www.unikahaver.dk, hvor du ganske frit kan hente inspiration til lidt af hvert…
unikaHaver.dk
CVR nr. 29 12 47 60

[email protected]
´
 Strandvejen 150  8300 Odder
 tlf. 20 15 60 80 
 Vestergade 60
 9900 Frederikshavn  tlf. 21 68 22 80 