Meddelelse nr. 08 - Aktietilbagekøb - 10 02 17

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Meddelelse nr. 08 / 2017
10. februar 2017
CVR Nr. 15701315
Aktietilbagekøbsprogram
Den 11. april 2016 igangsatte SP Group A/S (SPG) et aktietilbagekøbsprogram jf. selskabsmeddelelse nr.
14/2016 af 30. marts 2016. Aktietilbagekøbsprogrammet er forlænget og udvidet jf. selskabsmeddelelse
nr. 44/2016. Ved aktietilbagekøbsprogrammet, som løber i perioden fra den 11. april 2016 til og med den
10. april 2017, vil SPG købe aktier for et maksimalt vederlag på DKK 40,0 mio.
Aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat efter bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr.
2273/2003 af den 22. december 2003 (det såkaldte ’Safe Harbour’ regulativ for
aktietilbagekøbsprogrammer) og fra og med den 3. juli 2016 efter bestemmelserne i EU's forordning nr.
596/2014 af den 16. april 2014 om markedsmisbrug, den såkaldte ’markedsmisbrugsforordning’, som
værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af insiderlovgivningen i
forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
I alt seneste meddelelse
3.
6.
7.
8.
9.
februar
februar
februar
februar
februar
2017
2017
2017
2017
2017
I alt i denne periode
I alt under dette
program
Tilbagekøbte aktier,
stk.
62.790
Gennemsnitlig
købspris
574,41
Beløb (DKK)
36.067.009,51
260
250
0
18
240
675,79
678,00
0,00
669,00
675,00
175.706,00
169.500,00
0,00
12.042,00
162.000,00
768
676,10
519.248,00
63.558
575,64
36.586.257,51
Fra og med i dag udgør SP Groups beholdning af egne aktier 51.879 stk. a nominelt DKK 10 svarende til
2,28 % af det totale antal udstedte aktier på 2.278.000 stk.
Detaljerede oplysninger om ugens aktietilbagekøb fremgår af næste side.
Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Frank Gad
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk
SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, www.sp-group.dk
1/2
Detaljerede oplysninger om ugens aktietilbagekøb for perioden 3. februar – 9. februar 2017:
Dato
03-02-2017
Klokkeslæt
Børs
13:35:03
09:57:03
10:25:30
10:25:30
11:22:45
11:45:45
12:08:24
12:08:24
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
Værdier
Kurs Antal
670,00
676,00
676,00
676,00
676,00
676,00
676,00
676,00
03-02-2017
Total
06-02-2017
12:14:25
12:14:30
12:34:57
13:35:02
14:18:30
16:01:24
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
678,00
678,00
678,00
678,00
678,00
678,00
06-02-2017
Total
08-02-2017
16:54:45
16:54:50
XCSE
XCSE
669,00
669,00
08-02-2017
Total
09-02-2017
09-02-2017
Total
11:00:26
XCSE
675,00
Hovedtotal
SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, www.sp-group.dk
Gns.kurs
Kursværdi
9
147
24
53
3
19
2
3
670,00
676,00
676,00
676,00
676,00
676,00
676,00
676,00
6.030,00
99.372,00
16.224,00
35.828,00
2.028,00
12.844,00
1.352,00
2.028,00
260
675,79
175.706,00
103
93
7
7
2
38
678,00
678,00
678,00
678,00
678,00
678,00
69.834,00
63.054,00
4.746,00
4.746,00
1.356,00
25.764,00
250
678,00
169.500,00
13
5
669,00
669,00
8.697,00
3.345,00
18
669,00
12.042,00
240
675,00
162.000,00
240
675,00
162.000,00
768
676,10
519.248,00
2/2