Indberetning og offentliggørelse af transaktioner med

Indberetning og offentliggørelse af transaktioner med Carlsberg A/S aktier udført af personer
med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse
1.
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)
Navn
2.
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
b)
Første indberetning/ændring
3.
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)
Navn
Carlsberg A/S
b)
LEI-kode
5299001O0WJQYB5GYZ19
4.
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)
hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)
Beskrivelse af det finan- B aktier
sielle instrument, instrumenttypen
Social og Velfærdsfonden på Carlsberg
Nærtstående til Carlsberg A/S som følge af Hans Scott Andersens position
som bestyrelsesmedlem i Carlsberg A/S og bestyrelsesformand i Social og
Velfærdsfonden på Carlsberg
Første indberetning
Identifikationskode
DK0010181759
b)
Transaktionens art
Køb af aktier
c)
Pris(er) og mængde(r)
d)
Pris(er)
617,54922078 DKK pr aktie
Mængde(r)
3850 aktier
Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
N/A
e)
Dato for transaktionen
2017-02-09,12:34pm UTC (13:34 DK time)
f)
Sted for transaktionen
Nasdaq Copenhagen (XCSE)