Artikel - Europa.eu

Artikel
CETA: Nye muligheder for EU-virksomheder i
Canada
[14-02-2017 - 17:48]
Med 408 stemmer for, 254 imod og 33 undladelser stemte Europa-Parlamentet
onsdag stemme for den Omfattende Økonomiske Handelsaftale (CETA) med
Canada. Dette var den endelige afstemning i Parlamentet, efter at CETA har været
forhandlet i fem år og fire måneder. Med det grønne lys til aftalen, kan den træde i
kraft allerede i april. Handel mellem EU og Canada udgjorde 60 mia. euro i 2015. Med
aftalen forventes det tal at stige med 20%. Læs mere og se vores video om CETA.
CETA-aftalen vil fjerne afgifter mellem EU og Canada på alt undtagen offentlige servicer,
audiovisuelle og transportservicer og enkelte landbrugsprodukter. Den baner også vejen
for gensidig anerkendelse af certificeringen af en lang række produkter fra elektronik til
legetøj.
Hvis Canada var en del af EU, ville landet rangere som det 7. største (efter Tyskland,
Frankrig, Storbritannien, Italien, Spanien og Polen) og have det 5. største BNP (efter
Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien).
Hvem vil få gavn af CETA?
Arbejderne: Det bliver lettere for visse EU-borgere at arbejde i Canada såsom jurister,
revisorer, ingeniører og arkitekter. CETA vil gøre det muligt for EU og Canada at
anerkende arbejderes professionelle kvalifikationer og gøre det muligt at flytte arbejdere
midlertidigt over Atlanten.
Selskaber: Simplificering af procedurer vil gøre det lettere for EU-virksomheder at udvide
på det canadiske marked. De vil også i højere grad få mulighed for at byde ind på
offentlige kontrakter i forhold til andre regioner, både når det gælder kontrakter i
kommuner og på føderalt plan. Canada forpligtiger sig på at gøre udbudsprocessen mere
transparent ved at offentliggøre alle offentlige udbud på en hjemmeside (adgang til
information er en af de største udfordringer for mindre virksomheder, når det gælder
kontrakter på andre markeder.
Forbrugere: At åbne markeder har potentialet til at holde priser nede og give forbrugerne
mere valgfrihed.
Beskyttelse af EU-produkter
Europa vil få lov til at eksportere næsten 92% af sine landbrugsprodukter og fødevarer til
Canada uden skatter og afgifter, og EU-varemærker er beskyttet under CETA (Canada
har lovet at beskytte 143 geografiske indikationer. F.eks. får 27 spanske produkter særlig
beskyttelse ifølge aftalen).
Garantier
Al import fra Canada skal leve op til EU-regler og love. CETA vil ikke forringe eller ændre
EU på sundheds- eller sikkerhedsområdet, med hensyn til forbrugerrettigheder eller
miljømæssige eller sociale standarder. Den vil heller ikke ændre på, hvordan EU regulerer
fødevaresikkerhed inklusiv GMO-produkter og hormonbehandlet kød.
DA
Pressetjenesten
Direktoratet for Pressetjenesten
Direktør - Talsmand : Jaume DUCH GUILLOT
Referencenr.:20170206STO61384
Pressetjenestens nummercentral (32-2) 28 33000
1/2
Artikel
CETA dækker ikke offentlige servicer, så medlemslandene vil være i stand til at beholde
deres offentlige monopoler og fortsat beslutte, hvilke servicer (levering af sundhed, vand
og uddannelse osv.), der skal være universelle og offentlige og hvilke, de ønsker at
privatisere.
Ny investorbeskyttelsesmekanisme
Efter pres fra Europa-Parlamentet vil den kontroversielle investor-stat-tvistbilæggelse
(ISDS), der bliver betragtet som et privat system baseret på selskabernes valg, blive
erstattet af et investeringsretssystem (ICS), hvor regeringerne kontrollerer valget af
voldgiftsmænd.
Det nye ICS vil være offentligt og ikke baseret på midlertidige domstole, men have
professionelle og uafhængige dommere udvalgt af EU og Canada.
Hvad med gennemsigtighed?
Aftalen med Canada har ligget på nettet de sidste to år, efter de afsluttende forhandlinger
blev færdige i september 2014. Selvom aftalen blev forhandlet af EU-Kommissionen skulle
den godkendes af både Europa-Parlamentet, nationale og regionale regeringer.
Om Canada
•
Canada var rangeret som EUs 12. vigtigste handelspartner i 2015.
•
EU var Canadas næstvigtigste handelspartner det år (efter USA).
•
EU importerede for 28,3 mia. euro og eksporterede for 35,2 mia. euro.
•
I 2014 var Canada den tredjestørste investor i EU (165 mia. euro - efter USA og Schweiz).
•
Mens Canada var den fjerdemest vigtige destination for investeringer for EU-virksomheder (274,7 mia.
euro).
Mere
•
•
•
•
Hele CETA-teksten: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151918.pdf
Pressemeddelelse efter udvalgsafstemning: http://www.europarl.europa.eu/news/da/newsroom/20170124IPR59704/ceta-trade-committee-meps-back-eu-canada-agreement
Gense vores FB-live med CETA-ordfører Artis Pabriks:
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
Briefing om CETA: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-595895-ComprehensiveEconomic-Trade-Agreement-Canada-rev-FINAL.pdf
20170206STO61384 - 2/2