Indkaldelse til Årsmøde i Roudvalget for alle der ror inrigger, gig og

Indkaldelse til
Årsmøde i Roudvalget
for alle der ror inrigger, gig og outrigger.
Mandag den 20. februar kl. 19.00 i klublokalet
Dagsorden:
1. Orientering fra udvalget
2. Roskole og sidemandsoplæring
3. Sikkerhedsudstyr til mandskab og både
4. Forslag og ønsker fra medlemmerne:



Forslag til fællesarrangementer
Ønsker til materiel, både og udstyr m.m.
Forslag til klubbens udvikling i fremtiden
6. Medlemmer til Roudvalget
7. Eventuelt
På udvalgets vegne
Carsten Koborg Olsen
4. februar 2017