Find vej - Albertslund Fægteklub

N
Vestcentret
ALF fægter hér
Randager
Herste
dveste
rvej
i Tumlesalen (lille hal)
Tværstien
Indgang til haller
(cykelparkering på modsatte side af cykelstien)
Herstedvester Skole
Herstedvestervej 44
2620 Albertslund
P-plads
Biler: krydsende cykler!
Roskildevej ~750m
Albertslund
Fægteklub
(ALF)
Træning mandage
B&U: 16:30 – 18:00
Voksne: 20:00-22:00
Typisk ingen træning i
skolernes ferie – se
albertslundfaegteklub.dk
for mere information,
herunder træningskalender.