Vedtægtsændring generalforsamling 2017

Laxi-islandshesteklub
Foreslag til ændring af vedtægter :
 Ad. punkt 10: Det foreslås, at bestyrelsens
personantal ændres fra 7 til 5
 Ad. punkt 9f:
3 til 2.
Det foreslås, at supleanter ændres fra
 Ad. punkt 9h:
medieudvalg.
Det foreslås, at bladudvalg ændres til
Med venlig hilsen
Ruth Hessel Madsen